Spisovatelé

Umberto Eco

Zobrazení:
Eco, Umberto: Šest procházek literárními lesy
Autor článku: Ladislav Nagy - 9. 4. 2003
recenze
80%
Umberto Eco použil metaforu lesa pro název svých šesti přednášek pronesených na Harvardu - nazval je Šest procházek literárními lesy. "Les" zde funguje jako metafora pro jakýkoliv narativní text i jeho interpretaci, "les" je metaforou pro narativní text, nejen text pohádek, ale jakýkoliv narativní text.
Eco, Umberto: Baudolino
Autor článku: Ladislav Nagy - 9. 4. 2003
recenze
70%
Proč zrovna dvě desetiletí? Právě před dvaceti lety totiž Umberto Eco publikoval - jak sám přiznává, poněkud nesměle - svůj první beletristický pokus, středověkou detektivku Jméno růže. Román jej okamžitě proslavil i mimo poměrně úzký rámec mediavelistů a literárních teoretiků, v nichž se do té doby pohyboval, a autorovi umožnil oslovovat čím dál širší publikum.
Eco, Umberto: O zrcadlech
Autor článku: Ladislav Nagy - 9. 4. 2003
recenze
70%
V uplynulých několika letech jsme se měli možnost seznámit s Ecovým rozsáhlým dílem i v českém překladu. První román Jméno růže vyšel poměrně záhy, na vydání jeho mnohem dřívější stěžejní kritické práce Otevřené dílo stále čekáme. Mezitím vyšly česky všechny autorovy romány, včetně posledního, americké přednášky, studie o masmédiích, metodický návod na psaní diplomové práce, studie o středověkém umění a nyní i delší kniha O zrcadlech a jiné eseje.
Eco, Umberto: Umění a krása ve středověké estetice
Autor článku: Ladislav Nagy - 9. 4. 2003
recenze
80%
Umění a krása ve středověké estetice, ukazuje Eca z dalšího úhlu. Předchozí práce nám jej totiž představily coby sémiologa, respektive literárního kritika, zatímco v této knize potkáváme Eca-mediavelistu a estetika.
Eco, Umberto: La Misteriosa fiamma della regina Loana
Autor článku: Milan Valden - 7. 9. 2004
anotace
Proslulý italský spisovatel Umberto Eco (1932) právě vydal nový, pátý román: La Misteriosa fiamma della regina Loana – Romanzo illustrato (Bompiani 2004, 452 stran).
Eco, Umberto (vyd.): Dějiny krásy
Autor článku: Iva Adámková - 4. 4. 2006
recenze
80%
Co je to krása? Jak se názory na krásu měnily v průběhu věků? Jakými cestami se ubírala umělecká tvorba v minulosti a co bylo považováno za ideál krásy? , Co je to krása? Jak se názory na krásu měnily v průběhu věků? Jakými cestami se ubírala umělecká tvorba v minulosti a co bylo považováno za ideál krásy?
Eco, Umberto: Tajemný plamen královny Loany 1
Autor článku: Jiří Špička - 11. 12. 2006
recenze
60%
Umberto Eco je nejen význačným světovým sémiologem a estetikem, ale od dob Jména růže i celebritou krásné literatury.
Eco, Umberto: Skeptikové a těšitelé
Autor článku: Anežka Kuzmičová - 24. 9. 2006
kritika překladu
60%
Po jedenácti letech je tu opět Ecova esejistická juvenilie (1964) v překladu Zdeňka Frýborta. Recenzovat dílo tak známé, jako jsou Skeptikové a těšitelé, přináší některé výhody a mnohá omezení.
Eco, Umberto: Tajemný plamen královny Loany
Autor článku: Jiří Špička - 11. 12. 2006
ukázka
Jak se román chýlí ke konci, Yambo si začíná vybavoval některé klíčové okamžiky ze svého dětství – je to po několika stech stran konečně něco, co by se dalo označit za vyprávění.
Eco, Umberto: Tajemný plamen královny Loany 2
Autor článku: Věra Křížová, Věra Suková - 11. 12. 2006
recenze
70%
Dostala se vám v posledním roce do rukou kniha Tajemný plamen královny Loany od Umberta Eca? Otevírali jste ji nervózně a chvatně
Eco, Umberto: Dějiny ošklivosti
Autor článku: Jan Lukavec - 28. 3. 2008
recenze
80%
V knize se spojují Ekovy hluboké a mnohostranné znalosti s citlivou vnímavostí pro populární kulturu, což z ní (i díky skvělému překladu) společně s Dějinami krásy činí jedinečné dílo.
Eco, Umberto: Bludiště seznamů
23. 10. 2009
anotace
V historii západní kultury se často objevují sklony k enumerativnímu hromadění informací, ať už se jedná o seznamy svatých, výčty bájných zvířat či léčivých rostlin
Eco, Umberto: Bludiště seznamů
Autor článku: Jan Lukavec - 19. 12. 2009
recenze
Když se dnes v Čechách řekne „seznam“ či seznamy, většině lidí se vybaví buďto stále znovu skoro do omrzení diskutované soupisy spolupracovníků StB, anebo první český internetový vyhledávač (a vůbec nejzobrazovanější internetová stránka v Česku) Seznam.cz.
Eco, Umberto: Jméno růže (divadelní představení)
Autor článku: Jiří Špička - 15. 2. 2011
aktualita
Městské divadlo v Brně brzy nabídne slavný známý Ecův román jako atraktivní podívanou. Prý to bude něco mezi mysteriózním dramatem, tajuplným gotickým thrillerem, napínavou historickou detektivkou, mystickým hororem a vzrušující výpravou do estetického myšlení středověku.
Eco, Umberto: Il cimitero di Praga
Autor článku: Jiří Špička - 15. 2. 2011
aktualita
Umberto Eco publikoval nový román, který může být blízký českému publiku již svým názvem, Pražský hřbitov. O Praze ani o hřbitově v něm sice mnoho řeči není, ale stejně jako Jméno růže nebo Foucaultovo kyvadlo nabízí cestu za tajemstvím a dobrodružstvím.
Eco, Umberto: Pražský hřbitov
Autor článku: Tomáš Matras - 10. 10. 2011
recenze
90%
Šestý román z pera Umberta Eca, který právě vychází v českém překladu, je velkým dílem o velké nenávisti, velkých předsudcích založených na slepé nevědomosti a především o cestě ke vzniku antisemitského falza, které významně ovlivnilo dějiny 20. století, Protokolů sionských mudrců.
Eco, Umberto: Vytváření nepřítele a jiné příležitostné texty
Autor článku: Jan Lukavec - 30. 6. 2013
recenze
60%
Eco se v knize vrací ke svým oblíbeným románovým autorům a medituje o kategorii absolutna, o šumu a tichu nebo o živlu ohně. V narážce na globální oteplování Eco kapitolu uzavírá s tím, že zřejmě kráčíme vstříc smrti ohněm. Navzdory pesimistickému závěru ovšem publikace vyznívá díky autorově vynalézavosti a intelektuální hravosti povzbudivě a čtenáře může nabádat k tomu, že než ona smrt přijde, nebylo by marné si od Eka v mezičase ještě něco dalšího přečíst…
Eco, Umberto: Vytváření nepřítele a jiné příležitostné texty
Autor článku: Kateřina Vinšová - 30. 6. 2013
ukázka
Před lety jsem jel v New Yorku s taxikářem obtížně rozluštitelného jména, který říkal, že je Pákistánec. Zeptal se mě, odkud jsem já, a já odpověděl, že z Itálie. Chtěl vědět, kolik nás je, a byl ohromen, že tak málo a že naším jazykem není angličtina.
Eco, Umberto: Dějiny legendárních zemí a míst (in LtN)
Autor článku: Jan Lukavec - 7. 11. 2013
recenze
90%
Eco má jistě pravdu, že vymyšlené krajiny, o kterých píše, se staly „pravdivou součástí reality světa našich představ“ a mají velmi reálnou sílu, jsou obdařeny mocí nadchnout, snít, dojmout, chtít objevovat, modlit se, pomáhat druhým, ale i chorobně utíkat od reality, či ji naopak od základu měnit a ve jménu zcela nového budoucího světa ničit a vraždit. Čím více si to budeme uvědomovat, tím lépe.
Eco, Umberto: Dějiny legendárních zemí a míst
Autor článku: Martina Siwek Macáková - 7. 11. 2013
recenze
80%
Během staletí se svět zaplnil bájnými místy a zeměmi, v jejichž existenci lidé věřili a někdy v ně věříme dodnes. Kdysi mohly skutečně existovat, jako legendární Atlantida, nebo také ne, ale víra v ně byla skutečná: řada dobrodruhů se vydala hledat např. říši královny ze Sáby. To, co je na těchto přeludech skutečné, odkrývá ve své nové knize Dějiny legendárních zemí a míst Umberto Eco.
Eco, Umberto: Numero zero
Autor článku: Tomáš Matras - 13. 9. 2015
recenze
70%
Umberto Eco připravil čtenářům překvapení: jeho nová kniha má výrazně menší rozsah a je přístupněji napsaná. Nejenže v ní autor promlouvá běžným jazykem, ale i osa příběhu je nekomplikovaná. Právě toto zjednodušení, zpovrchnění obsahu i formy má však hlubší smysl, protože má názorně odrážet dnešní stav médií i literatury. Nulté číslo je sice román, ale především je to dílo popisující současná média a roli, jakou v nich hrají nejrůznější konspirace.
Eco, Umberto: Nulté číslo
Autor článku: Jan M. Heller - 6. 12. 2015
recenze
Satira na poměry v novinových redakcích a na způsob, jakým média manipulují veřejným míněním, moderní traktát o dějinách druhé poloviny minulého století nebo milostný příběh. To všechno je nebývale útlý román Umberta Eca – otevřené dílo se vším všudy.
Eco, Umberto: Od hlouposti k šílenství
Autor článku: Jarmila Flaková - 2. 8. 2017
recenze
Ecovy malé výpravy časem, které kdysi pravidelně vycházely v časopise LʼEspresso, v rubrice pojmenované Poznámky na krabičkách od sirek. Výběr je autorův.
Eco, Umberto: O televizi
Autor článku: Jan Jaroš - 13. 3. 2021
recenze
80%
Obsáhlý soubor shromažďuje více než padesát článků a studií slavného sémiotika napsaných za téměř šedesát let. Nad zobecňujícím teoretickým bádáním postupně převládají publicistické glosy a komentáře ke konkrétním dílům a jevům.

Knihy autora

Dějiny krásy

Dějiny krásy

ISBN: 80-7203-677-7

Skeptikové a těšitelé

ISBN: 80-7203-706-4
Tajemný plamen královny Loany

Tajemný plamen královny Loany

ISBN: 80-7203-724-2
Dějiny ošklivosti

Dějiny ošklivosti

ISBN: 978-80-7203-893-0
Bludiště seznamů

Bludiště seznamů

ISBN: 978-80-257-0164-5
Il cimitero di Praga

Il cimitero di Praga

ISBN: 978-8845266225
Pražský hřbitov

Pražský hřbitov

ISBN: 978-80-257-0487-5
Dějiny legendárních zemí a míst

Dějiny legendárních zemí a míst

ISBN: 978-80-257-0908-5
Numero zero

Numero zero

ISBN: 978-8845278518
Nulté číslo

Nulté číslo

ISBN: 978-80-257-1589-5
Od hlouposti k šílenství

Od hlouposti k šílenství

ISBN: 978-80-257-1933-6
O televizi

O televizi

ISBN: 978-80-257-3252-6