Spisovatelé

Xingjian Gao

Zobrazení:
Gao, Xingjian
Autor článku: Ján Simkanič - 29. 4. 2002
studie
Kao Sing-ťien to dnes nemá jednoduché, ačkoliv je čerstvým držitelem Nobelovy za literaturu. Představitelé režimu kontinentální Číny jej odsuzují jako nepřátelského disidenta, odpůrci Pekingu ho naopak chtějí proti jeho vůli prezentovat jako uznávaný symbol odporu.
Gao, Xingjian: Hora duše (in Host)
Autor článku: Jan M. Heller - 17. 12. 2010
recenze
Na současnou Čínu je dnes v Evropě, naši zemi v to počítaje, pravděpodobně všeobecně přijímaný názor, který je poněkud omezený. Ponecháme-li stranou politické, hospodářské a vojenské souvislosti, vykrystalizují nám zhruba dvě ohniska, kolem nichž se tyto představy shlukují: starobylá kultura, která vytvořila kultivovanou a vzdělanou civilizaci, a hrůzu nahánějící mocenské soustrojí.
Gao, Xingjian: Bible osamělého člověka
Autor článku: Magdalena Rytinová - 10. 10. 2012
recenze
80%
Gao Xingjian se v románu Bible osamělého člověka věnuje dvěma zásadním tématům. Prvním je tzv. kulturní revoluce, téma je celospolečenské, navýsost čínské, miliony lidí se dodnes snaží vyrovnat s hrůzami, které v šedesátých letech zažili a které snad i sami byli nuceni páchat. Druhým tématem je hrdinova snaha vypořádat se s postojem k ženám, s vlastní sexualitou, s neschopností a s přibývajícím věkem i neochotou žít v trvalém vztahu a založit rodinu.
Gao, Xingjian: Druhý břeh
Autor článku: Magdalena Rytinová - 21. 11. 2012
recenze
70%
Čínský nositel Nobelovy ceny za literaturu Gao Xingjian se tentokráte představuje českému čtenáři jako dramatik. V souboru sedmi divadelních textů se setkáváme s autorským divadlem prožitým až na dřeň a (teoreticky) inscenovaným s vnitřní kázní.
Gao, Xingjian: Hora duše (in Plav)
Autor článku: Zuzana Li - 7. 1. 2014
kritika překladu
Překlad Denise Molčanova je v českém prostředí v mnoha ohledech stejně osobitým úkazem, jako je Kao Sing-ťienův román svou povahou v literárních dějinách.

Knihy autora

Hora duše

Hora duše

ISBN: 978-80-200-1844-1
Bible osamělého člověka

Bible osamělého člověka

ISBN: 78-80-200-2129-8
Druhý břeh

Druhý břeh

ISBN: 978-80-904487-4-2