Spisovatelé

Radek Malý

Zobrazení:
Malý, Radek: Malá tma
Autor článku: Eva Dragulová Košinská - 26. 1. 2009
recenze
Stát na rozhraní, kdy konec je blízko, ale nevíme, kdy přesně přijde, a začátek je už nekonečně vzdálený.
Malý, Radek: Malá tma
Autor článku: Radek Malý - 26. 1. 2009
ukázka
Vyhnal jsem svý Němce ze svých malých Sudet. / Pak jsem to chtěl zapít. Zavřeli mi krám. / Vyvěsil jsem vlajku. Teď už dobře bude. / Vyhnal jsem svý Němce. Hergot, to se mám!
Malý, Radek: Kam až smí smích
Autor článku: Milena Šubrtová - 24. 2. 2010
recenze
Současná česká poezie pro děti je poněkud chudá na zajímavé debuty, o to větší pozornost vyvolal Radek Malý (1977) básnickou knížkou Kam až smí smích.
Malý, Radek: Listonoš vítr...
Autor článku: Bohumila Adamová - 8. 6. 2011
recenze
80%
Sbírka básní Radka Malého Listonoš vítr je přesvědčivým důkazem, že vyrazit s kočárkem do parku nemusí být nudnou povinností. Obzvlášť pokud miminko dřímá, začne se tatínek kamarádit s větrem a snadno se stává básníkem.
Malý, Radek: Světloplaší
Autor článku: Olga Stehlíková - 12. 2. 2013
recenze
70%
Sto čtyřverší, to je skoro tak pěkné jako měsíc na nočním nebi. Tak, že přijde na mysl téměř okamžitě… Skácel. U Radka Malého nás ve sbírce s krásným, až nemožně poetickým titulem konfrontace města s venkovem nečeká, na druhou stranu vyvolávání přírodních motivů včetně něžných srnek čtenář rád vyslyší a vyrovná se i se sklízenou řepou. Pole ustupují lesům.
Malý, Radek: Kamarádi z abecedy
Autor článku: Milena Šubrtová - 9. 4. 2013
recenze
70%
Básník Radek Malý se ve čtyřverších věnovaných písmenům abecedy inspiroval ilustracemi Františka Petráka. Zrodila se tak moderní publikace, která v sobě spojuje didaktičnost tradičních abecedářů s humorem a hravostí typickými pro současnou dětskou literaturu.
Malý, Radek: Moře slané vody
Autor článku: Milena Šubrtová - 8. 6. 2014
recenze
80%
Básnická sbírka Radka Malého Moře slané vody je nasáklá fascinací mořem s jeho vůní, chutí, nekonečnou rozpínavostí, tajemným životem pod mořskou hladinou i ruchem na pobřeží. Ilustrační doprovod nakladatelství Albatros svěřilo Pavlu Čechovi, a tak vznikl letně laděný pendant ke knize téže dvojice Listonoš vítr (2011).
Malý, Radek (ed.): Malé lalulá aneb Strašilet přes bibáseň a...
Autor článku: Jana Dušek Pražáková - 1. 4. 2015
recenze
90%
Patříte k rodičům, jejichž představa o vštěpování mateřského jazyka překračuje konvenční nároky? Nebo rodiče nejste, ale zajímá vás, jak vypadala (anti)říkadla napříč dvacátým stoletím v experimentálním pojetí čtyř německy píšících autorů? Pak si určitě oblíbíte knihu Malé lalulá, kterou uspořádal a přeložil Radek Malý.
Malý, Radek
Autor článku: Jitka Nešporová - 13. 4. 2017
rozhovor
Básník a překladatel Radek Malý se nebojí jít s kůží na trh. Pro olomoucké nakladatelství Prstek, které vydalo v exkluzivní grafické úpravě s ilustracemi již několik bilingvních knih, uspořádal čtenářský výbor z tvorby u nás jen málo známého německého básníka Stefana Georga. Tímto počinem navazuje na svůj předchozí výbor z německé poezie přelomu století, v němž se zaměřil naopak na nejpřekládanějšího básníka tzv. pražské německé literatury Rainera Mariu Rilka.
Malý, Radek; Fučíková, Renáta: Franz Kafka: Člověk své a naší...
Autor článku: Milena Šubrtová - 6. 7. 2017
recenze
80%
Obtížně uchopitelná a stále provokující osobnost i literární tvorba Franze Kafky je předmětem řady odborných pojednání. Kafkův nepominutelný význam pro vývoj světové literatury způsobil, že se s autorovým jménem setkávají i starší děti a mládež. Zejména jim je adresována knížka Radka Malého a Renáty Fučíkové, jež slovem i obrazem rozplétá mýty spřádané o Kafkově životě a nabízí vhled do jeho literárního díla.
Malý, Radek (ed.): Prokletí básníci německé poezie
Autor článku: Jana Dušek Pražáková - 23. 12. 2017
recenze
90%
Milovníkům německého expresionismu a poezie vůbec by neměla uniknout nová publikace Prokletí básníci německé poezie, v níž Radek Malý představuje své nové překlady. Georg Heym, Jakob van Hoddis, Gottfried Benn, Georg Trakl jsou čtyři slavní raně expresionističtí básníci, jejichž verše převedl do češtiny. Bennova báseň Slepé střevo a Traklův Hölderlin, jehož originál byl objeven v soukromé knihovně ve Vídni teprve na začátku tohoto roku, se v češtině objevují vůbec poprvé.
Malý, Radek: Malenka
Autor článku: Martina Siwek Macáková - 15. 11. 2018
recenze
60%
Paleček je lstivý, Malenka laskavá. Ale i ona zažívá dramatické chvíle. Staronová česká verze Andersenovy pohádky je laskavá a lstivá zároveň. Kombinuje šedesát let staré líbivé ilustrace Marie Fischerové-Kvěchové s dramatizujícími verši Radka Malého.

Knihy autora

Malá tma

Malá tma

ISBN: 978-80-7294-278-7
Listonoš vítr

Listonoš vítr

ISBN: 978-80-00-02697-8
Světloplaší

Světloplaší

ISBN: 978-80-7294-135-5
Kamarádi z abecedy

Kamarádi z abecedy

ISBN: 978-80-7294-702-7
Moře slané vody

Moře slané vody

ISBN: 978-80-00-03467-6
Malé lalulá

Malé lalulá

ISBN: 978-80-87545-33-1
Prokletí básníci německé poezie

Prokletí básníci německé poezie

ISBN: 978-80-87545-55-3
Malenka

Malenka

ISBN: 978-80-7432-911-1