Spisovatelé

Marylinne Robinson

Zobrazení:
Robinson, Marylinne: Ztrácení 1
Autor článku: Richard Olehla - 19. 2. 2009
recenze
90%
Není běžné, aby měl spisovatel u svých románů stoprocentní úspěšnost, co se literárních cen týče, avšak americká prozaička Marilynne Robinsonová je výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Posuďte sami: za debut Ztrácení, vydaný roku 1980, obdržela autorka Cenu amerického PEN klubu a nadto zabodoval v prestižní anketě deníku New York Times o nejlepší knihu posledního čtvrtstoletí...
Robinson, Marilynne: Ztrácení 2
Autor článku: Tereza Stejskalová - 19. 2. 2009
recenze
Román představuje sondu do myšlení, kterému je vlastní vášeň pro objevování nových forem či prostorů a v neposlední řadě i meditativní a duchovní poloha. Autorka se otevřeně hlásí k tradici velkých postav americké literatury, četba textu je tak svéráznou literární poutí americkým kánonem pro zasvěcené a uvedením do určité tradice myšlení pro ty, jimž americká literatura zůstává neprozkoumaným terénem.
Robinson, Marilynne: Gilead
Autor článku: Oldřich Musil - 6. 1. 2010
recenze
Čtenář znalý Robinsonové prvotiny Ztrácení, která zde vyšla před rokem, nedočkavě otevírající první stránky románu Gilead, bude možná překvapen, jak málo děje začátek příběhu přináší.
Robinson, Marilynne: Lila
Autor článku: Martina Šímová - 16. 7. 2015
recenze
80%
Marilynne Robinsonová patří k nemnoha současným autorům, pro které hrají víra a náboženství zásadní roli. Ve svém nejnovějším díle Lila dokazuje, že „poutavý román o teologických otázkách“ není žádný protimluv.
Robinson, Marilynne
Autor článku: Veronika Krajíčková - 11. 8. 2015
portrét
V textech Marilynne Robinsonové (1943) najdou zalíbení čtenáři hledající v knihách především hlubší ideje a témata k zamyšlení, jako jsou postavení jedince v moderním světě, otázky víry nebo ekologie.

Knihy autora

Lila

Lila

ISBN: 978-0374187613