Spisovatelé

Robert Gál

Zobrazení:
Gál, Róbert: Agnómia
Autor článku: Ivana Taranenková - 15. 5. 2009
recenze
Experimentálne ladené a autobiograficky dotované filozofujúce texty Róberta Gála, tvorené útržkami príbehov, denníkovými zápiskami, aforizmami, sentenciami, ontologickými reflexiami a slovnými hrami, môžem vnímať ako záznamy úpornej snahy preskúmať podstatu sveta, ohmatať jeho štruktúry, ako i štruktúry jazyka a prekročiť obmedzenia, ktoré sú oboma kladené.

Knihy autora