Spisovatelé

Ivo T. Budil

Zobrazení:
Budil, Ivo T.: Jitro Árijců. Život a dílo Arthura Gobineaua,...
Autor článku: Jan Lukavec - 4. 12. 2009
recenze
Kniha líčí barvitý Gobineauův životní příběh v širším kontextu dramatických historických proměn francouzské společnosti v průběhu devatenáctého století a čtenář se v ní setká s četnými osobnostmi francouzského veřejného života tohoto období.
Budil, Ivo T.: Jitro Árijců. Život a dílo Arthura Gobineaua,...
Autor článku: Ivo T. Budil - 4. 12. 2009
ukázka
Mladý Gobineau obdivoval Orient jako místo moudrosti a sféru, která mu umožňovala se povznést nad deprimující strádání v Paříži. V této fascinaci Východem nebyl rozhodně osamocený.
Budil, Ivo T.: Jitro Árijců. Život a dílo Arthura Gobineaua,...
Autor článku: Ivo T. Budil - 4. 12. 2009
ukázka
Pravděpodobně největší nedorozumění se týká Gobineauova vztahu k náboženství. Podle rozšířeného stereotypu, že konzervativní kritik Francouzské revoluce musí být zároveň ortodoxním katolíkem, byl Gobineau spojován s bigotním katolicismem. Zapomínalo se na to, že...
Budil, Ivo T.: Úsvit rasismu (in MFD)
Autor článku: Jan Lukavec - 7. 7. 2013
recenze
80%
Kniha obsahuje obsáhlé exkursy do kulturních a politických dějin, portréty výrazných osobností, popisy válečných střetnutí včetně odboček k dějinám vedení války, zasvěcené výklady o sporech intelektuálů i o tom, jak se odrážely v dílech umělců, nebo opačné případy, kdy umělci svými díly předešli vědce a ideology.
Budil, Ivo T.: Úsvit rasismu
Autor článku: Ivo T. Budil - 7. 7. 2013
ukázka
Rasová imaginace, spočívající v přesvědčení, že se lidé na základě vnějších tělesných znaků člení do odlišných skupin, představuje jeden z řady symbolických systémů, jejichž prostřednictvím se lidstvo snaží porozumět vnějšímu světu a vlastnímu nitru. Na rozdíl od jiných, dnes zcela zapomenutých věrouk se rasová ideologie stala v historicky nedávné době nesmírně mobilizující a sugestivní silou.
Budil, Ivo T.: Triumf rasismu: rasová imaginace a zrození moderní...
Autor článku: Jan Lukavec - 22. 7. 2015
recenze
70%
Kniha dokazuje, že rasismus byl integrální součástí evropské kultury. Množství shromážděného materiálu je obdivuhodné, ale vnucuje se otázka, jestli by v tomto případě méně nebylo více. Každopádně trpělivý čtenář se v ní může vydat na napínavou cestu do četných fantasmagorických světů. A bude to i cesta výstražná: ani nezávazné fantazie o urozených rasách ovládajících ty slabší nejsou nevinné. Nevíme totiž, kdo se chopí úkolu začít je uskutečňovat.
Budil, Ivo T.: Triumf rasismu: rasová imaginace a zrození moderní...
Autor článku: Ivo T. Budil - 22. 7. 2015
ukázka
Pro raně novověký svět, vytvořený evropským „výpadem do neznáma“ koncem patnáctého století, byla příznačná strategická rovnováha uvnitř Západu (mezi protestantismem a katolicismem) a vně Západu (mezi evropskými a asijskými mocnostmi). V devatenáctém století byl tento stav v důsledku hypertrofie západní ekonomické a vojenské moci fatálně narušen. Po roce 1815 přestala být Francie definitivně arbitrem kontinentálního politického uspořádání, což umožnilo (v rozporu s Richelieuovou definicí „francou
Budil, Ivo T.: Dějiny Skandinávie
Autor článku: Martin Liška - 22. 4. 2017
recenze
50%
Dějiny jednotlivých skandinávských zemí jsou u nás k dispozici v moderním zpracování, avšak na komplexní přehled historie severoevropského regionu jsme si museli počkat několik dekád. Je jistě potěšitelné, že se úkolu ujal český autor.
Budil, Ivo T.: Spiritualismus a odvrácená strana přírody
Autor článku: Jan Lukavec - 16. 5. 2018
recenze
60%
„Duchařské“ téma této knihy je typicky interdisciplinární: víra v nábytek, jež na dotazy adresované mrtvým odpovídal ukláněním a údery nohou do podlahy, zasáhla zejména v druhé polovině 19. století do politiky, přírodních věd, náboženství i kultury. To autor nevyužil bezezbytku, ale i tak vznikl nevšední a pestrý průvodce po významné kapitole duchovních dějin, jež bývá vědci opomíjena či vysmívána.

Knihy autora

Jitro árijců

Jitro árijců

ISBN: 978-80-7387-274-8
Úsvit rasismu

Úsvit rasismu

ISBN: 978-80-7387-630-2
Dějiny Skandinávie

Dějiny Skandinávie

ISBN: 978-80-7553-228-2; 978-80-87956-42-7
Spiritualismus a odvrácená strana přírody

Spiritualismus a odvrácená strana přírody

ISBN: 978-80-7553-519-1; 978-80-87956-71-7