Spisovatelé

Max Frisch

Zobrazení:
Frisch, Max: Montauk
Autor článku: Veronika Jičínská - 10. 6. 2003
recenze
Někdy se stane, že dílo stáří předčí všechno, co předtím autor vytvořil. I přesto, že není čtenářsky nejúspěšnější. Takovým dílem je Montauk Maxe Frische.
Frisch, Max: Třetí deník. Skici, 1982
Autor článku: Radovan Charvát - 30. 4. 2012
anotace
Z tohoto deníku z osmdesátých let, jehož strojopis byl teprve nedávno nečekaně objeven Frischovou bývalou sekretářkou a předán archivu Maxe Frische v Curychu (text zachycuje léta 1982–1983), jsme vybrali ukázky zachycující témata jeho vztahu k Alici a rozloučení s přítelem Peterem Nollem. Deník dále obsahuje intimní spisovatelovy úvahy o stárnutí, kritické záznamy o americké politice Ronalda Reagana a obavy z vypuknutí nukleárního konfliktu v osmdesátých letech.
Frisch, Max: Třetí deník. Skici, 1982
Autor článku: Radovan Charvát - 30. 4. 2012
ukázka
Když mi na mou obvyklou otázku v telefonu: A JAK SE TI VEDE? nejprve s pousmáním odpověděl ZATÍM TO JEŠTĚ JDE, a pak suše dodal: MÁM RAKOVINU, sešli jsme se v Curychu na večeři.(To bylo v prosinci.) Ví to tři dny. Zdá se mi, že se drží a je při síle, muž, který pořád rád žije. Ale lékařský nález je jasný a beznadějný. Půl roku? Čtvrt roku? Je přesně informován, jak dalece jeho rakovina (měchýře) pokročila, a taky mu je jasné, že operaci odmítne. Je to jeho rozhodnutí.
Frisch, Max: Třetí deník. Skici, 1982
23. 10. 2012
studie
Pojmem „deník“ označuje Max Frisch od čtyřicátých let literární formu, která se od běžné představy podstatně liší. Míněna je přísně propojená kompozice esejistických a narativních textů, jejichž vzájemný vztah vytváří jakési pletivo opakovaně se vracejících témat a motivů.
Frisch, Max: Třetí deník. Skici, 1982
Autor článku: Radovan Charvát - 23. 10. 2012
studie
Skici ke třetímu deníku Maxe Frische (1911–1991) jsou výmluvným svědectvím posledních let tohoto švýcarského autora. O jejich nečekané vydání se v roce 2010 zasloužila až spisovatelova nadace v Curychu, neboť Frisch sám nezanechal ve své pozůstalosti žádné pokyny k textu, který měl sice na první pohled definitivní podobu, ale nikdy jím nebyl k vydání autorizován.
Frisch, Max: Odpověď z ticha. Povídka z hor
12. 1. 2013
anotace
Mladý učitel a poručík v záloze, zasnoubený, s dobrou vyhlídkou do života, se ocitl na pokraji zoufalství jen proto, že dosud nic výjimečného nevykonal. Aby si zasloužil své místo na světě, hodlá vykonat „čin hodný muže“ alespoň nebezpečným horským výstupem. „Čin, nebo smrt“ tu není patetické gesto, ale urputná touha najít odpověď na otázku po smyslu bytí. Otázky, které zmítají duší mladého muže, mohou svádět ke zlehčování nebo k ironizování, avšak jsou to otázky po žebříčku hodnot, po hodnotách
Frisch, Max: Odpověď z ticha. Povídka z hor
Autor článku: Marie Frolíková - 9. 12. 2013
studie
Útlá, dějově sevřená novela Odpověď z ticha je jedním z prvních prozaických textů Maxe Frische, který vznikl ve třicátých letech minulého století.
Frisch, Max: Deník 1966–1971
Autor článku: Marie Frolíková - 28. 6. 2015
studie
Deník světoznámého švýcarského spisovatele a dramatika Maxe Frische nabízí inspirativní soubor dojmů, myšlenek, zážitků a událostí, který má často charakter analýzy epochy. Navíc v něm zaujímají nemalý prostor poetické reflexe, přibližující záměry literární práce napříč časem a žánry. Text fascinuje mnohostranností a ukázněným jazykem.
Frisch, Max: Z berlínského diáře
Autor článku: Marie Frolíková - 26. 8. 2015
recenze
Max Frisch se opět představuje jako pronikavý pozorovatel a komentátor společenského a kulturního dění, literární problematiky a částečně také svého osobního života.

Knihy autora

Montauk

Montauk

ISBN: 80-220-0670-X
Třetí deník. Skici, 1982

Třetí deník. Skici, 1982

ISBN: 978-80-7432-189-4