Spisovatelé

Willem Frederik Hermans

Zobrazení:
Hermans, Willem Frederik: Temná komora Damoklova
Autor článku: Magda de Bruin Hüblová - 18. 2. 2010
anotace
Willem Frederik Hermans (1921-1995) má renomé moderního nizozemského klasika evropského formátu, ale současně je jeho dílo v mnoha zemích „velká neznámá“. Zahraniční vydání si autor totiž přísně střežil...
Hermans, Willem Frederik
Autor článku: Magda de Bruin Hüblová - 18. 2. 2010
portrét
Willem Frederik Hermans (1921-1995) se narodil se a vyrostl v Amsterodamu v učitelské rodině jako mladší ze dvou dětí, maturoval na proslulém Barlaeovu gymnáziu. Jeho vstup do dospělého života poznamenala německá okupace Nizozemska v květnu 1940...
Hermans, Willem Frederik: Temná komora Damoklova
Autor článku: Magda de Bruin Hüblová - 18. 2. 2010
ukázka
Henri! Kdo nám může volat uprostřed noci?
Budík ukazoval čtvrt na pět. Venku už byla spousta světla. Štěbetali tam z plna hrdla ptáci, ale ještě víc tam hučela letadla.
Hermans, Willem Frederik: Temná komora Damoklova
27. 2. 2010
studie
Obraz dějin, jaký se uchoval v kolektivní paměti, má jen málo společného s tím, co lidé opravdu prožili. Nevědomky nakonec vždycky přizpůsobí své vzpomínky na minulost tomu, co se jim o ní říká v současnosti.
Hermans, Willem Frederik: Temná komora Damoklova
Autor článku: Magda de Bruin Hüblová - 8. 3. 2010
kritika překladu
Na nejednoznačnost této pasáže jsem narazila pár dní předtím, než měl jít překlad do tisku. V recenzi Milana Kundery z Le Mondu, která v knize slouží jako doslov, vznikla ve větě o hrdinovi Osewoudtovi dosazením příslušného citátu z mého překladu potíž...
Hermans, Willem Frederik: Temná komora Damoklova
Autor článku: Magda de Bruin Hüblová - 16. 3. 2010
studie
Kdysi v začátcích života v Nizozemsku jsem si vytáhla z knihovny Hermansovu Temnou komoru Damoklovu: krátké, přehledné věty, hodně dialogů, žádné zdlouhavé popisy nebo složité vnitřní monology, napínavý příběh se zápletkou...
Bruin Hüblová, Magda de (o Temné komoře Damoklově W. F. Hermanse)...
Autor článku: Magda de Bruin Hüblová, Milan Šilhan - 22. 3. 2010
rozhovor
V české premiéře se nám románem Temná komora Damoklova představuje jeden z nejvýznamnějších nizozemských spisovatelů 20. století Willem Frederik Hermans (1921–1995); román v překladu Magdy de Bruin Hüblové vydalo nakladatelství Host. Překladatelce jsme položili pár otázek.
Hermans, Willem Frederik: Temná komora Damoklova (in Respekt)
Autor článku: Ondřej Nezbeda - 2. 4. 2010
recenze
Teprve po jedenapadesáti letech vychází v českém překladu román Temná komora Damoklova Willema Frederika Hermanse (1921-1995), kterého Nizozemci považují za svého největšího moderního spisovatele.
Hermans, Willem Frederik: Temná komora Damoklova (in Host)
Autor článku: Jiří Trávníček - 17. 9. 2010
recenze
S nizozemskou literaturou a kulturou toho příliš společného nemáme. Jedno však přece: zážitek druhé světové války. Obě země byly podmaněny Hitlerem, v obou byl jakýs takýs odboj, probíhaly deportace Židů...
Hermans, Willem Frederik: Volledige werken (in DeReactor)...
Autor článku: Magda de Bruin Hüblová - 20. 2. 2011
recenze
Před několika lety jsem šel s Raymondem Bendersem na čaj k Milanu Kunderovi. To bylo tak. Na základě mého tipu napsal Milan Kundera, jehož knihy překládám, nadšený článek pro Le Monde o románu Willema Frederika Hermanse Temná komora Damoklova, který vyšel o několik měsíců dřív v novém francouzském překladu Daniela Cunina.
Hermans, Willem Frederik: Už nikdy spánek
Autor článku: Magda de Bruin Hüblová - 3. 3. 2011
ukázka
Nummedal je zdatný chodec. Tady venku na prudkém slunci taky zřejmě lépe vidí. Šplháme stále výš, a když se Nummedalovi naskytne příležitost, neopomene si zkrátit serpentinu strmou pěšinkou s bratru třicetistupňovým stoupáním. Kráčí pravidelně, dech se mu nezrychluje, pronáší dokonale artikulované geologické výklady.
Hermans, Willem Frederik: Už nikdy spánek (in Salon)
Autor článku: Markéta Pilátová - 8. 4. 2011
recenze
Když dočtu knihu, o níž tuším, že se mi do mozku a do života zaryje jako tříska a budu na ni narážet ještě několik dní či let, rozprostře se ve mně po poslední stránce ticho. To ticho ale jakoby pulzuje a zároveň je v něm klid, klid pochopení něčeho, co jsem ani nevěděla, že nechápu.
Hermans, Willem Frederik: Už nikdy spánek (in Respekt)
Autor článku: Ondřej Nezbeda - 8. 4. 2011
recenze
Každá kultura má tendenci bytnět, uzavírat se do sebe a recyklovat. Proto je dobré, když někdo naruší její hranice a vnitřní prostor a překvapí ji ze zálohy. Často takovou roli plní exulanti – Polákům takovou službu prokázal Witold Gombrowicz, Čechům třeba Zdeněk Vašíček nebo Lubomír Martínek a Nizozemci našli svého narušitele ve Willemu Frederiku Hermansovi (1921–1995).
Hermans, Willem Frederik: Už nikdy spánek...
Autor článku: Magda de Bruin Hüblová - 8. 4. 2011
studie
Román Nooit meer slapen (Už nikdy spánek) Willema Frederika Hermanse vyšel v druhé polovině února 1966. Český překlad tedy vychází téměř přesně po pětačtyřiceti letech. Jak kniha vznikala?
Hermans, Willem Frederik: 90. výročí narození...
Autor článku: Magda de Bruin Hüblová - 18. 9. 2011
aktualita
Nizozemský spisovatel W. F. Hermans (1921-1995) by se 1. září dožil devadesáti let. Při té příležitosti uspořádali milovníci tohoto autora dvě výstavy.
Hermans, W. F. (Nizozemsko čte)
Autor článku: Magda de Bruin Hüblová - 30. 10. 2012
aktualita
Už posedmé proběhne od 1. do 30. listopadu kampaň na podporu literatury a čtení s názvem Nizozemsko čte (Nederland leest).
Hermans, Willem Frederik: Už nikdy spánek
Autor článku: Magda de Bruin Hüblová - 17. 3. 2013
studie
Max van Duijn vrhá na román Už nikdy spánek W. F. Hermanse nové světlo: vypravěči Alfredu Issendorfovi se nedá věřit. Při bedlivém čtení se ukáže, že je dokonce nebezpečný. Ten román je třeba číst jinak, než jak ho dosud četly desetitisíce čtenářů.

Knihy autora

Temná komora Damoklova

Temná komora Damoklova

ISBN: 978-80-7294-354-8
Volledige werken

Volledige werken

ISBN: 978-9023440437
Už nikdy spánek

Už nikdy spánek

ISBN: 978-80-7294-403-3