Spisovatelé

Peter Macsovszky

Zobrazení:
Macsovszky, Peter
Autor článku: Peter F. 'Rius Jílek - 19. 2. 2010
rozhovor
Rozhovor Petra F. 'Ria Jílka s Petrem Macsovszkym.
Macsovszky, Peter: Santa Panica
Autor článku: Eva Urbanová - 18. 2. 2015
recenze
Macsovszky od počiatku svojej tvorby programovo ignoruje tradičné postupy poézie, výstavby básnického textu. V prípade najnovšej zbierky Santa Panica (2014) môžeme slovo „programovo“ použiť doslovne, pretože autor postupuje pri tvorbe textu podobne ako program.

Knihy autora

Santa Panica

Santa Panica

ISBN: 978-80-89550-14-2