Spisovatelé

Svatava Urbanová

Zobrazení:
Urbanová, Svatava: Pohyby / Movimientos
Autor článku: Naděžda Sieglová - 15. 6. 2010
recenze
Tři současné osobnosti české kultury jsou „protagonisty“ zajímavě koncipované publikace Svatavy Urbanové. Ve všech případech byla mottem pro jejich výběr proslulost přesahující hranice naší republiky...
Urbanová, Svatava: Dialogy Ivy Procházkové
Autor článku: Milena Šubrtová - 1. 11. 2013
recenze
80%
Název monografie Dialogy Ivy Procházkové výstižně odkazuje ke koncepci publikace. Ostravská univerzitní badatelka Svatava Urbanová, která tvorbě Ivy Procházkové v posledním dvacetiletí soustavně věnuje pozornost, vytvořila čtivou knihu. Na jejích stránkách se odehrává především dialog mezi literárním textem a citlivou interpretkou, ale rovněž mezi jednotlivými díly Ivy Procházkové (1953) a mezi postavami jejích příběhů.

Knihy autora

Dialogy Ivy Procházkové

Dialogy Ivy Procházkové

ISBN: 978-80-7464-143-5