Spisovatelé

Flannery O’Connor

Zobrazení:
O’Connor, Flannery: Dobrého člověka těžko najdeš
Autor článku: Pavel Mandys - 17. 8. 2010
recenze
100%
Nemá valný smysl pokoušet se recenzovat knihy, které za desetiletí, po která jsou čteny, už patří k literárnímu kánonu.
O’Connor, Flannery: Moudrá krev
Autor článku: Ondřej Horák - 22. 7. 2012
recenze
80%
V předmluvě k druhému vydání Moudré krve Flannery O’Connorová říká i to, že „knihu psala s chutí“, což je od nekompromisní spisovatelky překvapivé cintání si pentle. Román to příliš nepotvrzuje, naopak vykazuje znaky textu, s nímž se autor dlouze potýká a nikdy jej zcela neovládne.
O’Connor, Flannery: Všechno, co se povznáší, se musí setkat
Autor článku: Pavel Mandys - 25. 8. 2013
recenze
90%
Povídky druhé, posmrtně vydané sbírky slavné americké jižanské autorky ve většině případů variují totéž: rozmíšky ovdovělých rodičů s dospělými dětmi v prostředí venkovských sídel, nejčastěji farem. Také pointy jsou až na dvě výjimky obdobné – drobné naschvály a půtky vyústí v náhlou a nečekanou tragédii.

Knihy autora

Moudrá krev

Moudrá krev

ISBN: 978-80-257-0509-4