Spisovatelé

Antonín Bajaja

Zobrazení:
Bajaja, Antonín: Na krásné modré Dřevnici
Autor článku: Olga Stehlíková - 11. 10. 2010
recenze
Rozsáhlý kolážový román Antonína Bajaji (1942) Na krásné modré Dřevnici (Host) tvoří střídavé party několika literárních útvarů: fabulované povídkové příběhy se překlápějí do autentických vzpomínek...
Bajaja, Antonín
Autor článku: Markéta Kittlová - 11. 10. 2010
portrét
Spisovatel Antonín Bajaja se narodil roku 1942 ve Zlíně. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a nyní působí na Filozofické fakultě UP...
Bajaja, Antonín (2010)
Autor článku: Markéta Kittlová - 26. 10. 2010
aktualita
Laureátem letošní Státní ceny za literaturu se stal spisovatel Antonín Bajaja, který byl oceněn za svůj nejnovější román Na krásné modré Dřevnici (Host, 2009)
Bajaja, Antonín: Na krásné modré Dřevnici 1
Autor článku: Antonín Bajaja - 10. 11. 2010
ukázka
Marián nejenže umí plavat, je o něco starší, chce nám dělat instruktora. Já, mávaje mu před obličejem síťkou na motýly, nabídku odmítám. Odmítám ji hlasem objevitele Viktoriiných vodopádů: „Budu lovit hmyz a ryby.“
Bajaja, Antonín: Na krásné modré Dřevnici 2
Autor článku: Antonín Bajaja - 10. 11. 2010
ukázka
Nemohu se, drahá Jeanne, zbavit jedné vzpomínky. Doteď se mi ji nepodařilo úplně identifikovat. Má obrysy těkavých představ, jako by se bála sama sebe. Asi se při jejím zrodu zatmělo víc než jindy.

Knihy autora