Spisovatelé

Vratislav Effenberger

Zobrazení:
Effenberger, Vratislav; Švankmajerová, Eva: Biče svědomí
Autor článku: Petr Štefek - 6. 1. 2011
recenze
70%
Kniha Biče svědomí vznikla v roce 1978 spoluprací Evy Švankmajerové a Vratislava Effenbergera. Skupinové psaní patřilo v prostředí československé surrealistické skupiny k tradičně pěstovaným disciplínám a zejména Vratislav Effenberger se soustavně podílel na tvorbě víceautorských textů.
Effenberger, Vratislav: Republiku a varlata
Autor článku: Felix Borecký - 2. 2. 2014
recenze
90%
Kniha Republiku a varlata představuje Effenbergerovo osobité pojetí dějin 20. století, resp. doby od bolševické revoluce v Rusku po normalizaci u nás. Důležité dějinné situace a jejich klíčové postavy jsou tu podrobeny nekompromisně kritickému a nezbytně sarkastickému pohledu.

Knihy autora

Republiku a varlata

Republiku a varlata

ISBN: 978-80-7215-446-3