Spisovatelé

Philippe Ariès

Zobrazení:
Ariès, Philippe: Dějiny smrti I, II
Autor článku: Ladislav Nagy - 10. 6. 2003
recenze
V autorově komparativní, bohatě dokumentované práci můžeme sledovat, jak se proměňoval vztah člověka ke smrti: od někdejší důvěrné obeznámenosti a blízkosti přes vztah propastný a děsivý (...) až k současnosti.

Knihy autora