Spisovatelé

Dinis Machado

Zobrazení:
Machado, Dinis: Co tvrdí Molero (in LN)
Autor článku: Markéta Pilátová - 25. 8. 2011
recenze
V češtině poprvé vychází důležitý portugalský román Co tvrdí Molero. Jeho autor Dinis Machado může být pro české čtenáře příjemným překvapením. Kniha se totiž poetikou, jež směšuje banalitu se vznešeností velejemné literatury, podobá prózám Bohumila Hrabala.
Machado, Dinis
Autor článku: Karolina Válová - 4. 11. 2011
portrét
Největší úspěch Dinisu Machadovi přinesl pikareskní tragikomický román z prostředí Lisabonu O que diz Molero (1977, česky v překladu Vlastimila Váněho pod názvem Co tvrdí Molero v nakladatelství Dauphin, 2011).
Machado, Dinis: Co tvrdí Molero
Autor článku: Lada Weissová - 4. 11. 2011
recenze
90%
Název románu Dinise Machada by docela dobře mohl místo tečky končit otazníkem. Ve čtenářově hlavě se otázky rojí od samého začátku, tedy od okamžiku, kdy se naprosto bez varování, bez jakéhokoliv nápomocného úvodu ocitne v místnosti, snad pracovně, kanceláři. A není tam sám. Slyší hlasy dvou mužů. Jeden, jakýsi Austin, mluví skoro pořád. Co je zač?
Machado, Dinis: Co tvrdí Molero
Autor článku: Vlastimil Váně - 6. 11. 2011
studie
Knihu Co tvrdí Molero psal Dinis Machado s přestávkami skoro dva roky. Začal s ní až po „Karafiátové revoluci“ z dubna 1974, ač předběžný nástin, základní idea románu existovala, už když vznikaly Machadovy detektivky. Než se odvážil nabídnout text vydavateli, přečetl ho doma kamarádům z neliterární sféry. Reakce byly veskrze povzbudivé, ba přímo nadšené, plné obdivu.
Machado, Dinis: Co tvrdí Molero
Autor článku: Vlastimil Váně - 6. 11. 2011
ukázka
„Připlula jedna eskadra,“ pravil Austin, „a ti, kterým se pro to jejich come on sem, come on tam říkalo kamoňáci, obsadili město. Celé ho svými stejnokroji přebarvili na bílo. Pár z nich se pustilo po ulici nahoru, prošli kolem Zpátky ni krok, ti si na důkaz opovržení odplivli na zem, Zuca šel za nimi s nataženou rukou, palec třel o ukazováček, hej, kamoňáku, money, money, jeden kamoňák vyhodil hrst mincí do vzduchu a místní drobotina se o ně porvala.“

Knihy autora

Co tvrdí Molero

Co tvrdí Molero

ISBN: 978-80-7272-242-6