Spisovatelé

Peter Ackroyd

Zobrazení:
Ackroyd, Peter: Golem z londýnských doků
Autor článku: Eva Veselá - 4. 6. 2003
studie
Podrobný rozbor díla Petera Ackroyda.
Ackroyd, Peter: Fiktivní deník Oscara Wildea
Autor článku: Markéta Musilová - 11. 12. 2006
recenze
Ackroyd vždy kladl důraz na autonomii jazyka a literatury jako takové, tedy na něco, co již na konci minulého století propagoval Wilde svým voláním po „umění pro umění“. I proto přistupoval k biografii Oscara Wildea po svém.
Ackroyd, Peter: Hawksmoor
Autor článku: Johana Horálková - 3. 11. 2009
recenze
90%
Jako většina Ackroydových knih se i Hawksmoor vyznačuje neobyčejnou komplexností. Z jednoho úhlu pohledu se román zdá být fascinujícím tělesem složeným ze zrcadel, v jehož středu se prolínají odrazy minulosti, přítomnosti a snad i budoucnosti.
Ackroyd, Peter
Autor článku: Johana Horálková - 3. 11. 2009
portrét
Může-li si někdo dělat nárok na titul skutečné „velkého“ autora současné anglické literatury, pak je to Peter Ackroyd. V prvé řadě proto, že jeho tvorba stojí na základech neobyčejně uceleného originálního uvažování.
Ackroyd, Peter: Benátky (in LN)
Autor článku: Jan Lukavec - 11. 12. 2011
recenze
90%
Ackroydova městská biografie je k univerzálnu směřující výpovědí o budování civilizace a jejím stálém ohrožení a budoucím zániku, o proplétání kultury a přírody i o stálém setkávání a míjení v lidském životě.
Ackroyd, Peter: Benátky
11. 12. 2011
ukázka
Toto město lidi potřebuje. Dožaduje se pohledů. Prvními turisty v něm byli středověcí poutníci. Čekaly na ně organizované prohlídky s průvodcem a určení státní úředníci měli za úkol kontrolovat hostince a zboží, které se turistům prodávalo.
Ackroyd, Peter: Hawksmoor
Autor článku: Petra Johana Poncarová - 29. 7. 2016
recenze
90%
V českém překladu vyšel Hawksmoor, jeden z nejlepších románů britského prozaika Petera Ackroyda. Jazykově i intelektuálně pozoruhodná kniha, odehrávající se ve dvou různých staletích, připomíná středověkou katedrálu, vystavěnou na principu vypouklého zrcadla.

Knihy autora

Golem z londýnských doků

ISBN: 80-7185-032-2
Fiktivní deník Oscara Wildea

Fiktivní deník Oscara Wildea

ISBN: 80-903748-0-8
Benátky

Benátky

ISBN: 978-80-7381-829-6
Hawksmoor

Hawksmoor

ISBN: 978-80-7432-426-0