Spisovatelé

Gallus Anonymus

Zobrazení:
Anonymus, Gallus: Kronika a činy polských knížat a vládců (in...
Autor článku: Pavel Spunar - 7. 3. 2012
recenze
Nevelký zájem o Gallovu kroniku ve středověkých Čechách způsobila asi častá kritika Čechů, jimž je vytýkána – v duchu klišé o vždy nehorázných sousedech – zákeřnost, hrabivost a zbabělost. Nepříznivý obraz, zakořeněný i v dalších pramenech, ovlivňuje smýšlení Poláků o Češích až podnes.
Anonymus, Gallus: Kronika a činy polských knížat a vládců (in...
Autor článku: Jan Kalivoda - 30. 10. 2012
recenze
Další svazek ediční řady nakladatelství Argo, která v posledních letech nabízí čtenářům velmi kvalitní komentované překlady středověkých historických pramenů, nabízí první dochovanou polskou kroniku, jež je tradičně přičítána enigmatické osobnosti Galla Anonyma a která od počátku novověku zásadním způsobem ovlivňovala polskou historiografii a historické sebepochopení polské společnosti.

Knihy autora

Kronika a činy polských knížat a vládců

Kronika a činy polských knížat a vládců

ISBN: 978–80–257–0206–2