Spisovatelé

James F. English

Zobrazení:
English, James F.: Ekonomie prestiže...
Autor článku: Jovanka Šotolová - 22. 8. 2012
recenze
80%
K literárním cenám se u nás chováme rozpačitě. Ocenění si s nimi často nevědí rady, organizátoři je málokdy umí úspěšně propagovat, nakladatelé jim slepě věří a čtenáři nemají jasno, jestli je někdo jen nevodí za nos. J. F. English se v knize Ekonomie prestiže na ceny dívá z globálního hlediska, ale uvádí i mnoho podružných detailů. Poutavě rozpráví o tom, zda literární ceny mají nějaký smysl a význam, proč vznikají a co způsobují.
English, James F.: Ekonomie prestiže (in LN)
Autor článku: Pavel Mandys - 28. 9. 2012
recenze
80%
Zabývat se něčím tak přízemním, jako je takzvaný literární provoz, to bývá pro většinu literárních vědců představa málo lákavá, ba ponižující. Skvělá práce Jamese F. Englishe však ukazuje, že analýza tohoto prostředí může přinášet pronikavé a užitečné úvahy – a navíc je velmi zábavná.

Knihy autora

Ekonomie prestiže

Ekonomie prestiže

ISBN: 978-80-7294-492-7