Spisovatelé

Elliot Aronson

Zobrazení:
Tavris, Carol; Aronson, Elliot: Chyby se staly (ale ne mou vinou)...
Autor článku: Jan Lukavec - 4. 2. 2013
recenze
80%
Autoři mimo jiné racionálně zpochybňují údajné zážitky lidí unesených ufony, neptají se už ovšem, zdali stejného druhu jako kult UFO nebyla třeba mariánská zjevení v Lourdech či Fatimě. V tomto směru zůstávají zdrženliví, i když Tavrisová patří k hnutí skeptiků. I když tedy jejich kniha může být velmi užitečná pro uvědomění si rozporů, uprostřed kterých žijeme, pravdou zůstává, že v mnoha oblastech si nakonec každý sám za sebe musí rozhodnout otázku, co je klam a co skutečnost.
Tavris, Carol; Aronson, Elliot: Chyby se staly (ale ne mou vinou)
4. 2. 2013
ukázka
Kurs absolutně ničím nepřispěl ke zlepšení jejich studijních návyků ani k vylepšení prospěchu. Jak potom tedy studenti ospravedlnili zbytečně ztracený čas a úsilí? O tři týdny později byli požádáni, aby si co možná nejpřesněji vzpomněli na hodnocení svých studijních schopností, které si sami na počátku experimentu přidělili. Nyní si je však mylně pamatovali jako mnohem horší, než na začátku prohlašovali. To jim umožnilo věřit, že se zlepšili, třebaže u nich k žádnému zdokonalení nedošlo.