Spisovatelé

Aurelius Augustinus

Zobrazení:
Augustinus, Aurelius: Křesťanská vzdělanost. De doctrina christiana
Autor článku: Petr Kitzler - 20. 12. 2005
recenze
Dílo Aurelia Augustina představuje díky své tematické rozmanitosti, díky teologické závažnosti a mnohdy i originalitě přístupu či zpracování jeden z vrcholů latinské patristiky a ostatně křesťansky orientovaného písemnictví i křesťanské filosofie vůbec.
Augustinus, Aurelius: O kresťanskej náuke, O milosti a slobodnej...
Autor článku: Jana Nechutová - 12. 1. 2006
recenze
Překlad dvou dosud do slovenštiny nepřeložených textů Aurelia Augustina.
Augustinus, Aurelius: O boží obci 1
Autor článku: Ondřej Koupil - 3. 1. 2008
recenze
Recenze na reedici českého překladu jednoho z Augustinových nejvýznamnějších spisů O Boží obci (De civitate Dei).

Knihy autora