Spisovatelé

Hana Navrátilová

Zobrazení:
Landgráfová, Renata; Navrátilová, Hana (eds.): Srdečné pozdravy...
Autor článku: Růžena Dostálová - 29. 4. 2013
recenze
Publikace je výsledkem kolektivní práce na výzkumném záměru Výzkum civilizace starého Egypta, na němž se podílejí vědečtí pracovníci Českého egyptologického ústavu. Je nutno poznamenat, že přestože je kniha vydána v českém jazyce, jedná se o publikaci vědeckou, kterou mohou použít i badatelé z jiných historických oborů, kteří pro neznalost jazyka a v případě egyptských textů i písma nemohou použít originální prameny.