Spisovatelé

Pasi Sahlberg

Zobrazení:
Sahlberg, Pasi: Finnish lessons
Autor článku: Veronika Cosculluela - 18. 8. 2013
recenze
Profesor Pasi Sahlberg z Helsinskej univerzity vo svojej knihe zhŕňa čo sa svet môže naučiť zo zmien, ktorými od 70-tych rokov prešiel fínsky školský systém. Dôraz na vzdelanie vyučujúcich, autonómia škôl, ale aj právo žiakov na rovnaké príležitosti na vzdelanie sú dlhodobo hlavné princípy fínskej vzdelávacej politiky.

Knihy autora

Finnish lessons

Finnish lessons

ISBN: 0807752576