Spisovatelé

Alexandr Šargorodskij

Zobrazení:
Šargorodskij, Lev; Šargorodskij, Alexandr...
Autor článku: Marie Iljašenko - 15. 11. 2013
portrét
Lev Šargorodskij (1934, Leningrad), Alexandr Šargorodskij (1943, Ačinsk – 1993) – bratři, spisovatelé a dramatici. Většinu děl napsali společně. Roku 1979 opustili Sovětský svaz a usadili se v Ženevě. Členové mezinárodního PEN klubu, francouzského a švýcarského Svazu spisovatelů. Časopisecky vydali více než 500 povídek, v ruských divadlech bylo uvedeno deset jejich divadelních her.
Šargorodskij, Lev; Šargorodskij, Alexandr: Ierusalimskije sny
Autor článku: Marie Iljašenko - 15. 11. 2013
anotace
Román Jeruzalémské sny Lva a Alexandra Šargordských vypráví o osudech Moška Veselého, který se na počátku minulého století jedné noci rozhodl, že si ze svého štetlu kdesi ve východní Evropě „odskočí“ do Jeruzaléma poprosit Boha o nové kalhoty. Každý ze sousedů toho ihned využije a pošle po něm Bohu vzkaz: Šimon křivý by byl rád zase rovný, Rivka se chce konečně vdát a Boruch sní o slanečkovi a o zubech, kterými by ho jedl.
Šargorodskij, Lev; Šargorodskij, Alexandr: Ierusalimskije sny
Autor článku: Marie Iljašenko - 15. 11. 2013
ukázka
Bylo časně zrána. Svět vypadal tak mladý. Prošel jsem Siónskou branou a vešel do Starého Města. Byl jsem v Jeruzalémě. Jako druhý z naší rodiny.
Šargorodskij, Lev; Šargorodskij, Alexandr: Jeruzalémské sny
Autor článku: Markéta Kittlová - 15. 6. 2014
recenze
Osou románu je cesta do Jeruzaléma – a v tomto Šargorodští navazují na motiv cesty coby jedno ze stěžejních témat židovské literatury. Tím spíš, že tu cesta jako kompoziční princip nabývá až existenciálních metaforických významů: účelem vypravěčovy cesty není jen pátrání po dědečkově osudu, ale i hledání sama sebe, pokus znovu najít ztracenou chuť k životu.

Knihy autora

Jeruzalémské sny

Jeruzalémské sny

ISBN: 978-80-87580-68-4