Spisovatelé

Pavel Kalina

Zobrazení:
Kalina, Pavel: Umění a mystika (1)
Autor článku: Jan Lukavec - 3. 12. 2013
recenze
80%
I když by se k mnoha tématům v knize naznačeným dalo uvést i leccos dalšího, celkově si autor zaslouží ocenění za svoji odvahu pokusit se – byť nedokonale – vypovědět i to, co „nelze vyslovit“.
Kalina, Pavel: Umění a mystika (2)
Autor článku: Martina Siwek Macáková - 4. 1. 2014
recenze
80%
Podle Gershoma Scholema, prvního profesora židovského mysticismu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, „neexistuje nějaká mystika vůbec, ale jen různé mystiky.“ Český kunhistorik Pavel Kalina se v novátorské knize Umění a mystika zaměřil vesměs na katolickou mystiku, a co je důležité, s ní spjaté umění. Zachycuje vizualizaci mystické zkušenosti, zejména vizí, do podoby iluminací v rukopisech (vybírá ty, které nejsou pouhou ilustrací, ale prostředkem k prohloubení mystického prožitku), malířských
Kalina, Pavel: Umění a mystika
7. 1. 2014
ukázka
Osmnácté století bývá obvykle označováno za věk osvícenství, věk rozumu, přičemž se s velkou dávkou zjednodušení předpokládá, že tento rozum měl stát v protikladu k tradičnímu náboženství. Je zřejmé, že se zde – tak jako i v jiných případech – francouzské či přinejmenším západoevropské dějiny tak trochu zaměňují za dějiny Evropy, případně celého světa.

Knihy autora

Umění a mystika

Umění a mystika

ISBN: 978-80-200-2294-3