Spisovatelé

Jiří Rak

Zobrazení:
Rak, Jiří: Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství...
Autor článku: Jan Lukavec - 11. 2. 2014
recenze
70%
Tezi o tom, že se český národ po většinu doby vlády Františka Josefa I. úspěšně rozvíjel, opakuje Rak poměrně často, a nejde tedy o nijak převratné zjištění. V rámci zachování či vytváření vyvážené historické paměti je ale potřebné si to stále znovu připomínat. A v tom je tato kniha velmi užitečná.

Knihy autora