Spisovatelé

Petr Šámal

Zobrazení:
Ivanega, Jan; Šámal, Petr; Trnková, Petra: Buquoyský Rožmberk
Autor článku: Hana Strejčková - 15. 3. 2014
recenze
70%
Publikace autorské trojice – Jan Ivanega, Petr Šámal, Petra Trnková - Buquoyský Rožmberk: Vizuální kultura šlechtického sídla v období romantického historismu se věnuje stavební proměně a nové výzdobě starobylého hradu Rožmberku nad Vltavou, tehdejšímu uměleckému dění, krajinné úpravě a vzniku hradního muzea v období od čtyřicátých do šedesátých let 19. století.