Spisovatelé

Martin Soukup

Zobrazení:
Soukup, Martin: Antropologie a Melanésie: z doby kamenné do...
Autor článku: Jan Lukavec - 2. 6. 2014
recenze
70%
Podle autora domorodci balancují na „tenké linii oddělující včerejšek a dnešek“. Dá se namítnout, že podobně rozkročeni mezi „včerejšek a dnešek“ jsou všichni lidé, i ti žijící na Západě. I ti se snaží navázat či znovuvytvořit kmenová pouta a obnovují domnělé starobylé tradice. Soukupovou zásluhou je ale to, že barvitě vylíčil, jak toto balancování na oné „tenké linii“ prožívají právě Melanésané.
Soukup, Martin: Antropologie a Melanésie: z doby kamenné do...
2. 6. 2014
ukázka
Z perspektivy 21. století lze Melanésii chápat jako svébytné teritorium, ve kterém se formovalo antropologické myšlení. Těžištěm práce se proto stal přehled a analýza výzkumů, které od konce 19. století v Melanésii probíhaly.
Soukup, Martin: Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat
Autor článku: Jan Lukavec - 25. 11. 2014
recenze
70%
Jak transformovat vlastní končetiny, aby dokázaly silněji vnímat magnetické pole? Co jsou to cesty vpichu, jídla a technologie? Jaký byl význam opáleného těla v minulosti a jaký je dnes? Co vlasy vypovídají o naší sexuální identitě a tužbách? K čemu jsou dobré hřbitovy vlasů? Kdo byl muž s nejdelšími vousy na světě? Jak je tělesnost zakódována v lidském jazyce a co to podle našich předků byly frňousy? Odpovědi nechť čtenář hledá v knize Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat.
Soukup, Martin: Cizinci mezi Papuánci
Autor článku: Jan Lukavec - 27. 6. 2017
recenze
60%
Jediní lidé na světě. Za takové se prý dlouho pokládali příslušníci některých vnitrozemských kmenů obývajících Novou Guineu. Žili natolik izolovaně, že neznali ani své nepříliš vzdálené sousedy. Jak reagovali, když mezi ně začali přicházet lidé jiné barvy pleti, ovládající pro ně zcela neznámé civilizační výdobytky?
Soukup, Martin (ed.): Tělo 2.0
Autor článku: Jan Lukavec - 6. 4. 2018
recenze
60%
Je velmi pravděpodobné, že škála nejrůznějších úprav, technologických vylepšení a doplňků lidských těl se bude dále rozhojňovat, proto je důležité promýšlet důsledky takového vývoje a také znát motivace jeho průkopníků.

Knihy autora

Antropologie a Melanésie

Antropologie a Melanésie

ISBN: 978-80-246-2461-7
Cizinci mezi Papuánci

Cizinci mezi Papuánci

ISBN: 978-80-7465-243-1
Tělo 2.0

Tělo 2.0

ISBN: 978-80-7465-288-2