Spisovatelé

Ingeborg Bachmann

Zobrazení:
Bachmann, Ingeborg: Tři cesty k jezeru
Autor článku: Veronika Jičínská - 2. 6. 2003
recenze
Jestliže čteme prózu a básně rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmannové, neubráníme se pocitu, že se k jejich pochopení musíme "probolet". Bachmannová, filozoficky myslící a zároveň nadaná velkou vnímavostí a citlivostí, proniká do oblastí, kde sídlí naše nejvlastnější - a nejzranitelnější - bytí.
Bachmann, Ingeborg (1)
Autor článku: Milan Tvrdík - 27. 10. 2003
studie
Přednáška o životě a díle rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmannové.
Bachmann, Ingeborg (2003)
Autor článku: Lucie Koutková - 6. 11. 2003
aktualita
Zastávky jednoho života: přednášky, filmy a výstava k 30. výročí úmrtí rakouské autorky Ingeborg Bachmannové
Bachmann, Ingeborg (2)
Autor článku: Milan Tvrdík - 27. 10. 2003
studie
Přednáška o životě a díle rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmannové.,
Bachmann, Ingeborg: Místo pro náhody. Eseje, prózy, rozhovory
Autor článku: Kateřina Horváthová - 4. 4. 2009
recenze
Po básních, povídkových sbírkách a románu Malina se nám rakouská autorka Ingeborg Bachmannová (1926–1973) představuje s opět jiným typem textů – publicistickými prózami, eseji a rozhovory, v nichž se dotýká společenských, politických, filozofických a poetologických otázek, kde ovšem zaznamenává též střípky bezprostředně žité skutečnosti.
Bachmann, Ingeborg: Případ Franza
Autor článku: Přemysl Krejčík - 19. 2. 2021
recenze
Případ Franza je krátký fragment románového cyklu, jejž se rakouská spisovatelka Ingeborg Bachmannová rozhodla nikdy nedokončit. Český překlad vyšel po více než půlstoletí a dotváří domácí kontext díla této výjimečné autorky.

Knihy autora

Případ Franza

Případ Franza

ISBN: 978-80-87048-62-7