Spisovatelé

Stanislav Komárek

Zobrazení:
Komárek, Stanislav: Opšlstisova nadace (nepravidelný román)
Autor článku: Matěj Turek - 29. 8. 2003
recenze
Stanislav Komárek, profesor filozofie a dějin přírodních věd, psal dosud nejrůznější naučně zaměřená díla. Snad proto se jeho románové prvotině nedostává tolik pozornosti.
Komárek, Stanislav: Příroda a kultura. Svět jevů a svět interpretací
Autor článku: Jan Lukavec - 19. 8. 2008
recenze
Čtenář najde v knize Příroda a kultura všechna oblíbená témata Komárkových esejů i typický způsob vidění světa.
Komárek, Stanislav: Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie
Autor článku: Jan Lukavec - 17. 12. 2008
recenze
Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie je soubor skládající se ze starších textů, obohacených o některé texty nové. Jak už napovídá název knihy, přírodu autor pojímá jako zrcadlo, v němž vždy hledáme a nalezneme to, co tam nalézt chceme. Dominantním rysem je stálé vědomí ambivalentnosti každého jevu. Komárek se ruku v ruce se sledováním jednotlivých verzí přírody zabývá i tím, jak se měnily i představy o lidské přirozenosti, a jak se měnili i samotní lidé.
Komárek, Stanislav: Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech...
Autor článku: Jan Lukavec - 6. 5. 2011
recenze
Souborné vydání autorových esejů z let 1987-2010. Týkají se živé přírody - zvířat, rostlin a hub - a vědy o ní, to jest biologie, života, osudu a postavení vědců, environmentalismu a ochrany životního prostředí a rovněž literatury a některých cizích zemí.
Komárek, Stanislav: Ochlupení bližní: zvířata v kulturních kontextech...
Autor článku: Jan Lukavec - 20. 9. 2011
recenze
90%
Kniha pojednává různé aspekty vztahů lidí a zvířat v evropských i mimoevropských kulturních kontextech. Je zde zohledněno naše subjektivní vnímání živých tvorů, lov, úloha zvířat jako obětí, domestikační procesy a fenomén chovatelství, ochrana zvířat a ochrana druhů nebo užití zvířat v medicínských výzkumech a jako modelu pro chování a fungování lidí.
Komárek, Stanislav: Muž jako evoluční inovace? (in MfD)
Autor článku: Jan Lukavec - 18. 11. 2012
recenze
50%
Obraz muže se autorovi rozkládá do uměle vytvořených protikladů, mezi nimiž podle něj zřejmě zeje vzduchoprázdno. Celkově je Komárkovo vnímání současného západního světa až překvapivě černobílé, jako by s tím, jak poznává stále nové a nové exotické kraje a obyčeje, pomalu ztrácel schopnost poznávat pestrost a mnohovrstevnatost životních stylů a forem „u nás doma“.
Komárek, Stanislav: Tělo, duše a jejich spasení aneb kapitoly...
Autor článku: Jan Lukavec - 25. 5. 2015
recenze
60%
Musíme s uznáním kvitovat, že minimálně jednu autorovu unáhlenost, na kterou roku 2005 upozornil Jan Sokol, v novém vydání Komárek opravil. I tak v něm ale některé myšlenkově přepjaté pasáže najdeme: příklady intelektuálské nadřazenosti, která přehlíží, že neexistuje jeden sourodý „lid“ či „občanstvo“, ale heterogenní společnost, jejíž jednotliví členové například sledují pestrou skladbu televizních pořadů a jejichž životní styly se od sebe navzájem značně liší.
Komárek, Stanislav: Evropa na rozcestí
Autor článku: Jan Lukavec - 20. 1. 2016
recenze
60%
Kniha působí vyváženěji než jiné Komárkovy nedávné tituly, a to zejména díky vícehlasému závěru. Nabízí tu totiž nikoli jeden extrémní scénář vývoje Evropy, ale hned několik variant. Všechny jsou sice pesimistické, ale navzájem se relativizují. A autor je schopen připustit, že některé z jevů, které tak tepe u svých spoluobčanů, se týkají i jeho.
Komárek, Stanislav: Mimikry a příbuzné jevy
Autor článku: Jan Lukavec - 16. 12. 2016
recenze
60%
Stejně jako v mnoha jiných oblastech svého zájmu se Stanislav Komárek i v této knize snaží jít proti mainstreamu. Tentokrát argumentuje věcně a erudovaně, píše totiž o tématu, které dobře zná a rozumí mu. Navíc přitom záslužně oživuje dnes přehlížené teorie.

Knihy autora

Muž jako evoluční inovace

Muž jako evoluční inovace

ISBN: 978-80-200-2086-4
Evropa na rozcestí

Evropa na rozcestí

ISBN: 978-80-200-2510-4
Mimikry a příbuzné jevy

Mimikry a příbuzné jevy

ISBN: 978-80-200-2595-1