Spisovatelé

Paul Rabinow

Zobrazení:
Dreyfus, Hubert L.; Rabinow, Paul: Michel Foucault. Za hranicemi...
Autor článku: Tomáš Matras - 3. 2. 2015
recenze
Dreyfusova a Rabinowova práce je všeobecně považována za nejucelenější a pravděpodobně dosud nepřekonanou práci o díle Michela Foucaulta. Ve své analýze Foucaultova díla se autoři nevyhýbají žádnému z podstatných či problematických témat a pečlivě zkoumají hlavní rysy jeho různorodého, inspirativního, ale mnohdy obtížně pochopitelného zkoumání.
Rabinow, Paul: Reflexe terénního výzkumu v Maroku
Autor článku: Jan Lukavec - 8. 9. 2021
recenze
70%
Americký kulturní antropolog sepsal před více než čtyřiceti lety zevrubné svědectví o tom, jak vypadá setkání s jinakostí v praxi. Český překlad nyní potvrzuje, že si kniha dodnes zachovává přesvědčivost a relevanci.

Knihy autora

Reflexe terénního výzkumu v Maroku

Reflexe terénního výzkumu v Maroku

ISBN: 978-80-7530-231-1