Spisovatelé

Álvaro Enrigue

Zobrazení:
Enrigue, Álvaro: Podchlazení
Autor článku: Alžběta Mixová - 8. 5. 2015
recenze
70%
Ke štěstí jim nestačí rodina ani práce. Potácejí se životem, hledají něco nového, co by je vytrhlo z věčného neúspěchu, zklamání a šedi. Jsou tak trochu ztroskotanci, nicotné postavy, co si zpackaly život. Asi tuší, že do dnešního světa vůbec nepatří. Neuměli žít ve své vlasti a neumějí to ani v nové zemi, do které emigrovali. Unikají do divokých nocí plných alkoholu a drog, zachutnaly jim nemanželské vztahy... Inspiraci pro svou povídkovou knihu Podchlazení našel Álvaro Enrigue ve vlastním živo
Enrigue, Álvaro: Podchlazení
Autor článku: Michal Brabec - 2. 6. 2015
ukázka
Byl konec srpna a hlavou se mi neustále honily dotěrné myšlenky na popel z bouřící sopky, který během mého posledního jara v Mexiku pokryl hlavní město hustou vrstvou šedého prachu. Když jsem se v oněch dnech stěhoval a měnil Distrito Federal za District of Columbia, napadlo mě, že popel je nějakým druhem sdělení, pobídkou k odjezdu...
Enrigue, Álvaro: Podchlazení
Autor článku: Michal Brabec - 2. 6. 2015
studie
Byl konec srpna a hlavou se mi neustále honily dotěrné myšlenky na popel z bouřící sopky, který během mého posledního jara v Mexiku pokryl hlavní město hustou vrstvou šedého prachu. Když jsem se v oněch dnech stěhoval a měnil Distrito Federal za District of Columbia, napadlo mě, že popel je nějakým druhem sdělení, pobídkou k odjezdu...
Enrigue, Álvaro
Autor článku: Anna Tkáčová - 2. 6. 2015
portrét
Mexický spisovatel, esejista a literární kritik Álvaro Enrigue (*1969), jeden z kmenových autorů prestižního španělského nakladatelství Anagrama, dnes žije a tvoří v New Yorku.
Enrigue, Álvaro
Autor článku: Anna Tkáčová - 2. 6. 2015
rozhovor
Mexický spisovatel Álvaro Enrigue se v obsáhlém rozhovoru, který nám poskytl, když přijel do Prahy prezentovat český překlad své knihy Podchlazení, vyjadřuje k minulosti i současnosti španělské a hispanoamerické literatury, hájí chicanské autory, srovnává způsob života Hispanoameričanů a Američanů a popisuje některá úskalí spisovatelského života.
Enrigue, Álvaro: Náhlá smrt
Autor článku: Daniel Mukner - 11. 5. 2019
recenze
80%
Tenisový zápas mezi malířem Caravaggiem a básníkem Franciskem de Quevedem se v románu prolíná se zachycením dobyvatelské pouti Hernána Cortése, ale i s e-mailovou korespondencí autora s jeho nakladatelkou – jednou z předností románu Náhlá smrt mexického spisovatele Álvara Enrigueho je důmyslná kompozice. Další doklad toho, že hispanoamerická literatura neskončila obdobím takzvaného „boomu“.

Knihy autora

Podchlazení

Podchlazení

ISBN: 978-80-8742-960-0
Náhlá smrt

Náhlá smrt

ISBN: 978-80-7432-979-1