Spisovatelé

Ondřej Dadejík

Zobrazení:
Dadejík, Ondřej; Jaroš, Filip; Kaplický, Martin (eds.): Krása...
Autor článku: Jan Lukavec - 13. 7. 2015
recenze
60%
Celkově tento multioborový ediční počin vítáme. I když pochybujeme o splnění jednoho z hlavních cílů, který si autoři předsevzali: totiž pomoci čtenářům nahlédnout „složitější, vnitřní či méně prvoplánovou krásu“ v přírodě. Můžeme se o jeho uskutečnění jistě snažit, ale to, že se většině lidí více líbí – realitě značně vzdálený – animovaný Milerův Krteček než jeho skutečný předobraz, je z velké míry mimo naši racionální kontrolu.

Knihy autora