Spisovatelé

Karel Černý

Zobrazení:
Černý, Karel (ed.): Nad Evropou půlměsíc I
Autor článku: Jan Lukavec - 19. 10. 2015
recenze
70%
Kniha přináší optimistickou zprávu. I když měli Češi v druhé polovině 20. století méně příležitostí setkávat se s občany dálných exotických zemí než obyvatelé Západu (a mají takového prezidenta, jakého si zvolili), je Česká republika země, v níž integrace cizinců může za jistých okolností probíhat až překvapivě úspěšně.
Černý, Karel: Velká blízkovýchodní nestabilita
Autor článku: Jan Lukavec - 28. 2. 2018
recenze
Muslimové procházejí v mnoha ohledech obdobným procesem modernizace, jaký dříve prodělal Západ. Sociolog Karel Černý pojímá islám jako pluralitní proud, kde nechybí třeba feminismus. Složitou problematiku přibližuje grafy, statistikami a citacemi z děl soudobých spisovatelů pocházejících z daného regionu, avšak i mohutnými citacemi ze své starší knihy.

Knihy autora

Velká blízkovýchodní nestabilita

Velká blízkovýchodní nestabilita

ISBN: 978-80-7422-595-6