Spisovatelé

Elena Lacková

Zobrazení:
Lacková, Elena: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou
Autor článku: Táňa Mohelníková - 12. 2. 2016
recenze
Proniknout do tajů romské kultury a duše je jednodušší, vypráví-li příběh žena pocházející přímo z prostředí romské osady. Poutavé paměti Eleny Lackové přibližují čtenáři bezmála celé pohnuté 20. století z pohledu příslušníka romského etnika a dávají tak nahlédnout do pozoruhodného, avšak stále poněkud neznámého a nepochopeného světa.

Knihy autora