Spisovatelé

Claudio Magris

Zobrazení:
Magris, Claudio: Utopie und Entzauberung
Autor článku: Veronika Jičínská - 29. 5. 2003
recenze
Magrisova nová sbírka esejů Utopie a rozčarování. Příběhy, naděje a iluze moderny čtenáře konfrontuje se širokým spektrem literárních a kulturních problémů: autor se pouští do analýzy Platonova zavržení básníků, konfliktu Sofoklovy Antigony mezi lidským a božským zákonem, komentuje zjevení Jana a zabývá se problémem svobodné vůle.
Magris, Claudio: Mýtus harmonie a Řádu
Autor článku: Zuzana Augustová - 30. 5. 2003
recenze
Jeden český recenzent napsal o knize italského vědce, germanisty, esejisty a prozaika, která vyšla po třiceti letech v českém překladu, že je to kniha skvostná. A měl pravdu. O to víc fascinující je fakt, že Magris napsal Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře mezi svým dvacátým a třiadvacátým rokem (1959-1962) jako diplomovou práci.
Magris, Claudio: Lei dunque capirà
Autor článku: Věra Křížová - 25. 10. 2009
recenze
80%
Od samého začátku jsme zataženi do víru vyprávění, slova se na nás valí velikou rychlostí, bezprostředně, se silným citovým nábojem. Právě city jsou základním stavebním kamenem celé povídky.
Magris, Claudio: Daleko odkud: Joseph Roth a východožidovská...
Autor článku: Magdaléna Křížová - 30. 1. 2011
recenze
Mottem nejnověji v češtině vydané eseje italského germanisty a spisovatele Claudia Magrise je anekdota, v níž si dva Židé snad kdesi ve východní Evropě povídají o svých plánech do budoucnosti, přičemž jeden z nich nahlas přemýšlí o tom, že...
Magris, Claudio: Daleko odkud. Joseph Roth a východožidovská...
Autor článku: Jan M. Heller - 29. 1. 2011
recenze
„Střed leží na východě“, říká německý historik a slavista Karl Schlögel v titulu svého eseje věnovaného vztahu německého národa k fenoménu „střední Evropy“ (Die Mitte liegt ostwärts, 1986). Podobné motto si mohl vytknout před text své knihy Daleko odkud: Joseph Roth a východožidovská tradice Claudio Magris.
Magris, Claudio: Daleko odkud. Joseph Roth a východožidovská...
Autor článku: Kateřina Vinšová - 1. 2. 2011
ukázka
Nosnou strukturou prvních Rothových románů, propojených tématem navrátilce, je stejně jako v Juden auf Wanderschaft odysea Žida putujícího na Západ. Gabriel Dan, navrátilec ze sibiřského zajetí, je syn ruských Židů; navrátilec Franz Tunda, nejtypičtější hrdina u raného Rotha, dohnaný k lhostejnému „útěku bez konce“ (jak praví název románu) ze Sibiře do západní Evropy, je syn rakouského majora a polské Židovky z Haliče...
Magris, Claudio: Poslepu 1
Autor článku: Jiří Špička - 16. 8. 2011
recenze
90%
Nejen z rozsahu lze soudit, že románem Poslepu (2005) chtěl C. Magris říci něco velkého a důležitého. Jak už to u velkých věcí bývá, forma sdělení není jednoduchá, naopak, leckoho může odradit. Čas tohoto románu je jak divoké zvíře ve výběhu dvou staletí, v němž se honí kdoví za čím, kouše se do ocasu, tu vyrazí vpřed, jindy skočí nazpátek...
Magris, Claudio: Poslepu 2
Autor článku: Jan M. Heller - 16. 8. 2011
recenze
90%
Claudio Magris se zjevně rozhodl vytvořit portrét (či pomník?) evropské kultuře v její komplexnosti, a aby to bylo vůbec možné, musel opustit její pevninu a obrátit se k „sedmému kontinentu“ – moři. Moře umožňuje ztvárnit fascinaci a puzení evropských mužů, kteří již od mytických dob v dějinách vždy hleděli, směřovali a postupovali vpřed a dále, za další obzor.
Magris, Claudio: Poslepu
Autor článku: Kateřina Vinšová - 16. 8. 2011
ukázka
Proto jsem snad založil Hobart Town – kvůli pokroku, kvůli trestanecké osadě, kvůli okovům svým i všech ostatních? Iásón přinese na Kolchidu smrt a neštěstí, Argó zavede do velkých pekelných vod. Vzbouřit se, vzdorovat, povstat.
Magris, Claudio: Un altro mare
Autor článku: Jiří Špička - 19. 8. 2011
recenze
80%
Magrisův útlý román Jiné moře je preludiem, jehož noty posléze mocněji a temněji zazní v románu Naslepo. Dostaneme se v něm sice na daleká a jiná moře, uvidíme jít hrdinu vstříc exotickým dobrodružstvím, ale tyto exkursy nejsou pravým těžištěm textu – tím je spíše hledání základních životních hodnot a toho, jak žít odlišně od ostatních, v minimalistické harmonii sám se sebou.
Magris, Claudio: Dunaj
Autor článku: Barbara Tonzar, Zuzana Šebelová - 15. 2. 2012
recenze
90%
Claudio Magris na jedné z prvních stránek svého jedinečného esejistického románu, ve kterém staví do vzájemného protikladu Dunaj jako symbol nadnárodní a kosmopolitní středoevropské kultury a Rýn zosobňující „mytického strážce čistoty rodu“, píše: „Už od dob Hérakleitových představuje řeka v pravém smyslu otázku identity.“
Magris, Claudio...
Autor článku: Mauro Ruggiero - 25. 2. 2017
rozhovor
Terstský spisovatel Claudio Magris považuje Prahu za své druhé rodné město. Jako čerstvý laureát Ceny Franze Kafky se podělil o své názory a dotkl se i některých významných témat, jimž se věnuje ve svém literárním bádání. Patří mezi ně například habsburský mýtus, pocit vykořenění, kultura diaspory a exilu, místa a krajiny jakožto základní prvky osobní identity.
Magris, Claudio: Pro nedostatek důkazů
Autor článku: Jan M. Heller - 17. 6. 2019
recenze
Terstský komparatista a germanista Claudio Magris, nositel Ceny Franze Kafky, se ve své poslední knize obrací ke dvěma tématům: k násilí v dějinách a ke spolehlivosti příběhů, které se o násilí vyprávějí. V celku Magrisova díla nejde o intelektuálně nejnáročnější knihu, ale rozhodně o jednu z nejpůsobivějších.

Knihy autora

Daleko odkud

Daleko odkud

ISBN: 978-80-8592-460-2
Poslepu

Poslepu

ISBN: 978-80-204-2117-3
Un altro mare

Un altro mare

ISBN: 9788811677529
Pro nedostatek důkazů

Pro nedostatek důkazů

ISBN: 978-80-2044-913-9