Spisovatelé

Norman Ohler

Zobrazení:
Ohler, Norman: Totální rauš (in Respekt)
Autor článku: Jan Lukavec - 15. 1. 2017
recenze
70%
Ať Hitler zkonzumoval omamných látek sebevíc, jeho vinu to nezmenšuje. Osudová rozhodnutí byla přijata bez zásadního vlivu drog. Ale v době, kdy už vůdcovy rozkazy nezabíraly, umožňovaly mu omamné látky žít mimo realitu. Dalším nacistům pak pomáhaly zvládat šílenství války, kterou zosnovali, a vypořádat se s tlakem, který režim vyvíjel i na své přední představitele.
Ohler, Norman
Autor článku: Martin Liška - 15. 1. 2017
rozhovor
Za úspěchy v prvních letech druhé světové války vděčil wehrmacht do značné míry i metamfetaminu, píše ve své knize Totální rauš spisovatel a novinář Norman Ohler. V rozhovoru osvětluje i kladný vztah mnoha nacistických pohlavárů k drogám, v neposlední řadě samotného Hitlera.
Ohler, Norman: Totální rauš
Autor článku: Martin Liška - 15. 1. 2017
recenze
60%
Státem řízený doping není jen záležitostí moderního sportu. Průkopnickou roli v tomto ohledu sehrálo nacistické Německo, které své vojáky štědře zásobovalo množstvím podpůrných prostředků. Ani sám nejvyšší velitel německé branné moci nezůstával pozadu. Roli drog ve válečném Německu však přesto byla dosud věnována jen malá pozornost.

Knihy autora

Totální rauš

Totální rauš

ISBN: 978-80-7491-790-5