Spisovatelé

Theodor W. Adorno

Zobrazení:
Adorno, Theodor W.
Autor článku: Ladislav Nagy - 4. 6. 2003
portrét
Kromě již zmíněné Dialektiky osvícenství publikoval mnohé další knihy svědčící o šíři jeho kritického záběru - pozornost si získaly například několikasvazkové Poznámky k literatuře, soubor kritických esejů; dále pak četné knihy o hudbě: Filosofie nové hudby, knihy o Wagnerovi, Mahlerovi a Bergovi, ale také práce výsostně filosofické jako Metakritika teorie poznání, Prizmata, Negativní dialektika. Posledním jeho dílem, ne zcela dokončeným, byla Estetická teorie.
Adorno, Theodor W.: Estetická teorie
Autor článku: Ladislav Nagy - 4. 6. 2003
recenze
Estetickou teorii lze v mnoha ohledech považovat za Adornovo zásadní dílo, kterým nejenom navázal na své předchozí filosofické práce, ale v němž zároveň shrnul svůj celoživotní zájem o moderní umění.
Adorno, Theodor W.: Schéma masové kultury
Autor článku: Ján Blažovský - 30. 8. 2010
recenze
Skúmanie masovej kultúry zaznamenalo obrovský rozmach pod vplyvom frankfurtskej školy, medzi ktorých hlavných predstaviteľov patril aj Theodor Adorno, „posvätná krava“ študentských hnutí, nonkonformistov v sociálnych vedách a vyznávačov protestov.

Knihy autora

Estetická teorie

ISBN: 80-902205-4-1