Spisovatelé

Lukáš Csicsely

Zobrazení:
Csicsely, Lukáš: Svátek
Autor článku: Marek Jančík - 12. 4. 2017
recenze
60%
Mladý návštěvník filmového festivalu si užívá plnými doušky jeho atmosféru. Na scénu však vstoupí tajemná dívka a radostné prázdninové radovánky se promění v delirantní divadlo plné touhy a žárlivosti, v němž nic nemusí být takové, jakým se to na první pohled jeví. Nepříliš rozsáhlý román postupně košatí v řadě zajímavých témat, jejichž sjednocujícím rámcem je sváteční atmosféra karnevalu, kde se vše převrací, zrcadlí a je předmětem nejistoty a pochyb.
Csicsely, Lukáš: Oskare, plav!
Autor článku: Martina Siwek Macáková - 4. 1. 2018
recenze
70%
Jednoduchý příběh tučňáka, který nechce plavat, je vyprávěn zejména pomocí digitálně zpracovaných prostorových ilustrací. Kniha láká k hraní a dotýkání, jeden nefunkční výtvarný prvek však může celý koncept zhatit.
Csicsely, Lukáš: Předvečer svatého Mikuláše
Autor článku: Milena Šubrtová - 25. 1. 2018
recenze
70%
Mikulášská vřava s petardami, pronásledovanými dívkami a podroušenými čerty v psích maskách souvisí s potřebou vybít agresi. Atmosféra komorní prózy Lukáše Csicselyho je značně vzdálená zasněžené ladovské idyle obvykle spojované s dětstvím. Jde o vynikající momentku z dětského života, otázka ale je, do jaké míry může oslovit dětské čtenáře.
Csicsely, Lukáš: Předvečer svatého Mikuláše
Autor článku: Marek Jančík - 28. 2. 2018
recenze
60%
Útlá novela Lukáše Csicselyho Předvečer svatého Mikuláše představuje příběh, v němž partička školáků během adventním kouzlem nasyceného svátku provokuje „stínadelské“ honičky se skupinkami podnapilých a agresivních sídlištních čertů. Stylizovaný příběh o probouzející se dospělosti a akumulaci dětských zkušeností je zdařilý zejména svojí atmosférou. Na konci však ztrácí dech a místo adekvátního vyústění se rozplývá do ztracena.
Choryan, Bartosz; Csicsely, Lukáš: Pan Bartoš, listonoš
Autor článku: Jitka Nešporová - 11. 7. 2019
recenze
80%
V dětské literatuře málo vídaný žánr reportáže umožní autenticky nahlédnout do každodenní rutiny poštovních doručovatelů. Nuda to nebude, listonoš Bartoš je čtverák a umí v tom chodit. Ilustrace se surreálnými prvky jsou rovněž nebývale výmluvné a budou konvenovat vkusu šibalů školou povinných.
Csicsely, Lukáš: Báchrobky
Autor článku: Martina Siwek Macáková - 17. 9. 2020
recenze
80%
Čtyři příběhy pro děti v knize Báchrobky se nesou v melancholické přátelské atmosféře, přestože se odehrávají na hřbitovech a na popravišti. Jsou plné slovního humoru a promyšlených detailů, včetně nápadité obálky. Kat nemusí lidem sekat hlavy, pes sežrat všechny kosti, bludička svádět z cesty a kámen má taky právo na názor!
Csicsely, Lukáš: Nejkrásnější pohřeb Jana Huga
Autor článku: Daniel Mukner - 13. 1. 2021
recenze
60%
Oblíbený autor knih pro děti Lukáš Csicsely publikoval druhou knihu určenou dospělým čtenářům. Román, jejž vypráví dandy a fintil Jan Hugo, však svého autora nezapře. Nejkrásnější pohřeb Jana Huga stejně jako Csicselyovy dětské knihy srší nápady, a představuje tak typ literatury, který je na poli české prózy v posledních letech vzácný.
Csicsely, Lukáš: Metamorfórky
Autor článku: Jitka Nešporová - 21. 1. 2021
recenze
80%
Žertovný soubor povídek s fantaskními prvky na mnohokrát variované téma proměn a přeměn přináší svérázný výklad zdánlivě nevinných průpovídek, jimiž děti častují zkušenější dospělí, i exkurzi do školáckého světa přebujelé fantazie.

Knihy autora

Svátek

Svátek

ISBN: 978-80-87037-80-5
Oskare, plav!

Oskare, plav!

ISBN: 978-80-906625-4-4
Předvečer svatého Mikuláše

Předvečer svatého Mikuláše

ISBN: 978-80-7558-029-0
Pan Bartoš, listonoš

Pan Bartoš, listonoš

ISBN: 978-80-906625-7-5
Báchrobky

Báchrobky

ISBN: 978-80-907386-4-5
Nejkrásnější pohřeb Jana Huga

Nejkrásnější pohřeb Jana Huga

ISBN: 978-80-7601-346-9
Metamorfórky

Metamorfórky

ISBN: 978-80-7252-843-1