Spisovatelé

Alena Sabuchová

Zobrazení:
Sabuchová, Alena: Zadné izby
Autor článku: Peter F. 'Rius Jílek - 7. 9. 2017
recenze
Zadné izby sa dajú považovať za vhodný autorský štart. Minimálne preto, lebo sa tematicky odkláňajú od slovenského motívu horalkovej nostalgie. Prózy lokalizované v takzvanom svete sa nesnažia umelo frflať nad domácimi pomermi, presne a výstižne pomenúvajú pocit mladého človeka, ktorý zakúsil väčšiu životnú skúsenosť než „v trolejbuse 209 smerom na Račianske mýto“.
Sabuchová, Alena: Šeptuchy
Autor článku: Katarína Labudová - 22. 6. 2020
recenze
Autorka a scenáristka Alena Sabuchová bola nominovaná medzi tohtoročných finalistov literárnej súťaže Anasoft litera. Jej druhá kniha Šeptuchy beletrizuje cestopisné a etnografické východiská, podobne ako Denisa Fulmeková, Katarína Kucbelová, Dominika Madro a Zuzana Mojžišová, ale aj Kateřina Tučková, ktorú so Sabuchovou spája aj motív liečiteliek, šeptúch, veduniek, žítkovských bohýň.

Knihy autora

Zadné izby

Zadné izby

ISBN: 978-80-972501-0-2
Šeptuchy

Šeptuchy

ISBN: 978-80-8150-278-1