Spisovatelé

Alena Sabuchová

Zobrazení:
Sabuchová, Alena: Zadné izby
Autor článku: Peter F. 'Rius Jílek - 7. 9. 2017
recenze
Zadné izby sa dajú považovať za vhodný autorský štart. Minimálne preto, lebo sa tematicky odkláňajú od slovenského motívu horalkovej nostalgie. Prózy lokalizované v takzvanom svete sa nesnažia umelo frflať nad domácimi pomermi, presne a výstižne pomenúvajú pocit mladého človeka, ktorý zakúsil väčšiu životnú skúsenosť než „v trolejbuse 209 smerom na Račianske mýto“.

Knihy autora

Zadné izby

Zadné izby

ISBN: 978-80-972501-0-2