Spisovatelé

Christian Morgenstern

Zobrazení:
Morgenstern, Christian: Galgenlieder / Šibeniční písně
Autor článku: Veronika Jičínská - 9. 4. 2003
recenze
Šibeniční písně Christiana Morgensterna, které právě vyšly v dvojjazyčném výboru v překladu, či přebásnění Egona Bondyho, jsou v mnoha ohledech dílem hluboce německým.
Morgenstern, Christian
Autor článku: Radovan Charvát - 25. 10. 2011
portrét
Německý básník, novinář, redaktor a překladatel Henrika Ibsena Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern (1871–1914) je považován za zakladatele německé nonsensové poezie.
Morgenstern, Christian: Košilela; Koule...
Autor článku: Radovan Charvát - 25. 10. 2011
studie
Báseň Christiana Morgensterna KOŠILELA byla převáděna do češtiny mnohokrát. Hojnost překladů této básně lze snadno vysvětlit. Slouží už drahně let jako osvědčený cvičný text k ozřejmění jazykové logiky a funkčnosti neologismu, jak tvrdí Josef Brukner v komentáři ke Košilele v knize Morgenstern v Čechách.
Morgenstern, Christian: překlady Egona Bondyho
Autor článku: Radovan Charvát - 25. 10. 2011
studie
Básník a filozof Egon Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer (1930–2007), po několik desetiletí známý jako živá legenda českého undergroundu, patřil ještě ke generaci, pro niž byla jistá znalost němčiny samozřejmostí.
Morgenstern, Christian: Trychtýře; Jak si šibeniční dítě zapamatuje...
Autor článku: Radovan Charvát - 25. 10. 2011
studie
Dílo Christiana Morgensterna, dodnes velmi ceněného básníka, mělo mnoho podob a bylo do určité míry i projevem převládající poetiky v době kolem přelomu století, výrazem zčásti módních filozoficko-religiózních proudů a v neposlední řadě i odrazem úbytku básníkových fyzických sil, způsobených zákeřnou nemocí.
Morgenstern, Christian: Tři zajíci
Autor článku: Radovan Charvát - 25. 10. 2011
studie
O jedné z nejznámějších Morgensternových básní, groteskní baladě Tři zajíci, se traduje, že je vlastním výkladem autorovy poetiky.
Morgenstern, Christian: Dva kořeny; Voda; Jarní píseň šibeničního...
Autor článku: Radovan Charvát - 25. 10. 2011
studie
Morgensternova báseň s názvem Dva kořeny je součástí sbírky Šibeniční písně a o její překlad se kromě Josefa Hiršala a Egona Bondyho pokoušeli například také Vladimír Holan nebo Josef Brukner.

Knihy autora