Spisovatelé

Vladimir Nabokov

Zobrazení:
Nabokov, Vladimir: Ve znamení levobočka 2
Autor článku: Ladislav Nagy - 21. 5. 2003
recenze
Ve znamení levobočka je román po všech stránkách pozoruhodný. V celku Nabokovovy tvorby zaujímá zvláštní místo, protože je to první román, který autor napsal v Americe (byť nikoli první, který napsal anglicky). Z větší části vznikl na přelomu let 1945 a 1946.
Nabokov, Vladimir: Ve znamení levobočka 1
Autor článku: Kamila Chlupáčová - 21. 5. 2003
recenze
Druhý americký román Vladimira Nabokova, Bend Sinister, stojící v pozadí jeho velkých děl, jako jsou Lužinova obrana, Pozvání na popravu, Dar, Lolita, zazářil ve skvělém aktuálním překladu Pavla Dominika pod názvem Ve znamení levobočka.
Nabokov, Vladimir: Lolita
Autor článku: Hana Ulmanová - 26. 5. 2003
recenze
S perfekcionismem vlastním jejímu tvůrci byla na český trh znovu uvedena Lolita, kdysi tak skandální román rusko-amerického spisovatele Vladimira Nabokova (1899-1977).
Nabokov, Vladimir
Autor článku: Richard Olehla - 26. 5. 2003
portrét
Hned po příjezdu do Spojených států začal Vladimir Nabokov psát anglicky a publikovat pod svým jménem. Jeho prvním dílem vydaným v angličtině byl Skutečný život Sebastiana Knighta (1941), následovaly romány Ve znamení levobočka (1947), Pnin (1957), memoáry Promluv paměti (1951). Roku 1955 vychází skandální román Lolita...
Nabokov, Vladimir: Ut pictura poesis
Autor článku: Jiří Honzík - 21. 6. 2003
recenze
Vladimir Nabokov: Ut pictura poesis. Vybrané básně z let 1918-1973. Přeložili Petr Borkovec a Jaroslav Kabíček, doslov Kamila Chlupáčová, redaktorky K. Chlupáčová a Marta Ljubková. Triáda, Praha 2002, 128 stran.
Nabokov, Vladimir: Povídky 1 (1921-1929)
Autor článku: Kamila Chlupáčová - 15. 3. 2004
recenze
Povídky Vladimira Nabokova (1899–1977), jejichž naprostá většina byla napsána a otištěna rusky v době jeho evropského exilu, bývaly hodnoceny (hlavně americkou kritikou) jako vedlejší, druhořadé ve srovnání s jeho romány. O jejich skutečné hodnotě a významu se český čtenář může přesvědčit nyní, kdy v rámci kompletní řady jeho děl vychází první kniha z třídílného souboru všech (dosud známých) Nabokovových povídek.
Nabokov, Vladimir: Čaroděj 1
Autor článku: Linda Hartmannová - 10. 3. 2009
recenze
Vladimir Nabokov napsal Čaroděje, jednu ze svých posledních ruskojazyčných próz, v roce 1939 ve Francii, těsně před odjezdem do Ameriky. Za zmínku stojí také historie rukopisu. Domněle zničený rukopis, který Nabokov údajně nalezl až koncem 50. let, nebyl nikdy za jeho života vydán. Stejně jako jej ve Francii odmítl ruský vydavatel, tak jej později odmítl i vydavatel v Americe. Čaroděj vyšel v originále poprvé až v roce 1991 a o 5 let dříve v anglickém překladu Nabokovova syna Dmitrije.
Nabokov, Vladimir: Čaroděj 2
Autor článku: Markéta Kittlová - 3. 10. 2009
recenze
Čaroděj je poslední ruskou prózou Vladimira Nabokova. Byl napsán koncem třicátých let, ale pak se text údajně ztratil a objevil se až koncem padesátých let. Nabokov si jej znovu přečetl a zatoužil po jeho vydání, ke kterému však došlo až v roce 1986, kdy Čaroděje do angličtiny přeložil Nabokovův syn.
Nabokov, Vladimir: Bledý oheň
Autor článku: Markéta Kittlová - 15. 5. 2011
recenze
80%
Bledý oheň vyšel roku 1962 a jde o pátý Nabokovův román psaný anglicky. V českém překladu vychází nyní kniha poprvé. Čtenář znalý jiných Nabokovových knih neomylně pozná autorův rukopis již na prvních stránkách. Všechna jeho díla se určitým způsobem doplňují a jsou spolu provázaná. Konstantami jsou tu nejen formální vytříbenost, experimentování se strukturou literárního díla a jakási autorská škodolibost ve vztahu k postavám i čtenáři, ale také opakující se a všemi texty procházející témata –
Nabokov, Vladimir: Slídil 1
Autor článku: Linda Lenz - 20. 6. 2013
recenze
Novela Slídil (v roce 1996 vydaná pod názvem Oko v překladu z anglického originálu) vyšla poprvé v pařížském emigrantském časopise Sovremennyje zapisky v roce 1930, v době, kdy již byl Vladimir Nabokov všeobecně označován za neobyčejně talentovaného autora. Vypravěčem je ruský emigrant žijící přibližně v polovině dvacátých let v Berlíně, který na konci první kapitoly spáchá sebevraždu. Od tohoto okamžiku začíná vlastní zápletka novely.
Nabokov, Vladimir: Slídil 2
Autor článku: Jan M. Heller - 14. 11. 2013
recenze
80%
Novela Vladimira Nabokova Slídil vychází v češtině už v druhém překladu; ten první byl pořízen rovněž Nabokovovým „dvorním“ překladatelem Pavlem Dominikem, avšak z anglické verze, která je mladšího data než ruský originál z roku 1930. Jde o první text, který Nabokov vydal už v emigraci. Autor se v něm dotýká hledání identity literárního subjektu a v širším významu hledání identity lidské bytosti obecně.
Nabokov, Vladimir: Ada aneb Žár
Autor článku: Kamila Chlupáčová - 13. 1. 2016
recenze
90%
Nejrozsáhlejší román Vladimira Nabokova je erotické mistrovské dílo i filozofické pojednání o podstatě času. Dílo vysoce riskantní obsahem má originální uměleckou formu. Jedná se o velký román, krásnou historii vášnivé lásky a velkolepé fantaskní vyprávění.
Nabokov, Vladimir: Promluv, paměti
Autor článku: Johana Horálková - 22. 2. 2021
recenze
90%
Vladimir Nabokov ve svých pamětech nechává ožít fascinující svět ruské šlechty přelomu 19. a 20. století, vzpomíná na studia v Cambridge i emigrantskou existenci v Paříži a hitlerovském Berlíně, kde se však v jeho podání spíše než hajlování a pochodování esesmanů ozývají první slova a krůčky jeho jediného syna.

Knihy autora

Lolita

Lolita

ISBN: 0-14-005472-3
Ve znamení levobočka

Ve znamení levobočka

ISBN: 80-7185-451-4
Čaroděj

Čaroděj

ISBN: 978-80-7185-946-8
Bledý oheň

Bledý oheň

ISBN: 978-80-7432-071-2
Slídil

Slídil

ISBN: 978-80-7432-282-2
Ada aneb Žár

Ada aneb Žár

ISBN: 978-8-07432-657-8
Promluv, paměti

Promluv, paměti

ISBN: 978-80-7637-065-4