Spisovatelé

Džafer Obradović

Zobrazení:
Obradović, Džafer
Autor článku: Enes Mustafović - 11. 9. 2005
portrét
Džafer Obradović (1947-2005), bosniansky publicista, esejista a spisovateľ.
Obradović, Džafer: Bosna u ogledalu
Autor článku: Enes Mustafović - 11. 9. 2005
recenze
Kniha esejí bosnianskeho publicistu Džafera Obradovića, už predtým čiastočne časopisecky publikovaných a pohybujúcich sa niekde medzi odbornými štúdiami a publicistickým pohľadom, politicky podfarbeným.

Knihy autora