Spisovatelé

Eva Kenderessy

Zobrazení:
Vajdová, Libuša: Dejiny rumunskej literatúry
Autor článku: Karolína Juráková - 22. 11. 2018
anotace
Vydání rozsáhlé a ucelené monografie o dějinách rumunské literatury je významným milníkem pro česko-slovenskou rumunistiku. Vedle zahraničních zdrojů tak mají čeští a slovenští rumunisté poprvé k dispozici ucelený literární přehled ve slovenštině.