Spisovatelé

Peggy Mädler

Zobrazení:
Mädler, Peggy: Wohin wir gehen
Autor článku: Eva Vondálová - 17. 5. 2019
recenze
70%
V roce 2012 pobývala německá autorka Peggy Mädlerová díky stipendiu berlínského senátu v Brně. Střádala a třídila materiál pro nový román, který vyšel v Německu letos v únoru. Vícegenerační příběh se z předválečného Brna a Liberce přesouvá do poválečného a současného Německa. Koncem května 2019 za něj autorka obdrží znovuobnovenou Fontaneho cenu.
Mädler, Peggy
Autor článku: Jitka Nešporová - 29. 11. 2020
rozhovor
V září měla do ČR přijet německá spisovatelka, aby představila svůj román Wohin wir gehen, v němž tematizuje poválečný odsun Němců z Československa. Do Prahy ji na festival Literatura v parku pozval Pražský literární dům autorů německého jazyka. Letošní epidemiologická situace však nedovolila hned několika autorům festival navštívit, a jejich účast tak suplovaly předem vedené rozhovory. Peggy Mädler v interview mj. naznačuje, jak je nebezpečné, když se individualita stává „obchodní“ značkou.
Mädler, Peggy: Wohin wir gehen
Autor článku: Jitka Nešporová - 29. 11. 2020
ukázka
Zhruba v polovině románu popisuje Peggy Mädler poválečný odsun, příchod dvou dospívajících dívek do sovětské okupační zóny v rozděleném Německu. „Tento příchod často znamenal ledacos, ale nikdy nebyl jednoduchý. Postavy už se sice nacházejí na jiném místě, ale nesou si v sobě pochopitelně svůj domov a své dosavadní zvyklosti, a místním tím pádem připadají cizí,“ komentuje ukázku autorka v rozhovoru.

Knihy autora

Wohin wir gehen

Wohin wir gehen

ISBN: 978-3-86971-186-7