Spisovatelé

Tamás Jónás

Zobrazení:
Jónás, Tamás: Tatitatitati
Autor článku: Jan M. Heller - 2. 10. 2019
recenze
Obrazy z dětství i současnosti, které propojuje pro každé dítě tak zásadní postava – otec. Protagonista lyrické prózy Tamáse Jónáse si vybavuje vzpomínky na otce nebo s ním v duchu rozmlouvá a odkrývá tak čtenáři různé stránky komplikovaného muže, který je jak barbar, tak seladon, jak násilník, tak milující krásný člověk.
Jónás, Tamás: Tatitatitati (in Romano voďi)
Autor článku: Karolína Ryvolová - 11. 11. 2019
recenze
Dílo je tak nesnesitelně otevřené, palčivé a bolestné, že při líčení hrdinových útrap má čtenář občas potřebu odvrátit zrak. Vypráví o hrdinově dospívání v početné romské rodině, která se po Maďarsku často stěhovala, aniž by se měnila ústřední premisa jejich existence – extrémní chudoba a permanentní hlad.
Jónás, Tamás: Tatitatitati (in Medziknihami.sk)
Autor článku: Matúš Guziar - 11. 11. 2019
recenze
Tamás Jónás, maďarský spisovatel s romskými kořeny, popisuje komplikovaný vztah syna a otce. Síla Jónásova vyprávění tkví především ve vnímání sebe samého a v prožití (a přežití) nelehkého osudu uprostřed problematické rodiny. Negativní vlastnosti rodičů se ovšem v Jónásově autentické vzpomínkové próze mohou obrátit k dobrému.

Knihy autora

Tatitatitati

Tatitatitati

ISBN: 978-80-7521-072-2