Spisovatelé

Stanislav Rakús

Zobrazení:
Rakús, Stanislav: Nenapísaný román 1
Autor článku: Dana Kršáková - 17. 10. 2004
recenze
Po jedenástich rokoch od Temporálnych poznámok vydáva Stanislav Rakús Nenapísaný román. Jeho cesta od jednej knihy k druhej nie je pritom cestou od jedného žánru k druhému...
Rakús, Stanislav: Nenapísaný román 2
Autor článku: Peter Darovec - 17. 2. 2005
recenze
Jedenásť rokov po publikovaní úspešnej novely Temporálne poznámky, ktorá komickým spôsobom tematizovala normalizačný svet školstva, sa Stanislav Rakús ohlasuje novou prózou. Jedenásť rokov je dlhá doba, avšak pri čítaní Nenapísaného románu sa nám môže často zdať, akoby sme mali v rukách voľné pokračovanie Temporálnych poznámok.
Rakús, Stanislav: Temporálne poznámky
Autor článku: Alexej Sevruk - 1. 3. 2010
recenze
Děj novely Stanislava Rakúsa Temporálne poznámky se odehrává v průběhu několika říjnových dnů roku 1972. Jak napovídá název díla, čas hraje v textu ústřední úlohu.
Cena cien 2008
24. 7. 2010
aktualita
Laureátom slovenskej Ceny cien za rok 2008, ktorú vyhlasuje, organizuje a garantuje Revue aktuálnej kultúry RAK, se stal Stanislav Rakús za román Excentrická univerzita.
Rakús, Stanislav: Telegram (in Babylon)
Autor článku: Ján Chovanec - 30. 5. 2011
recenze
90%
Stanislav Rakús (1940), vysokoškolský pedagóg, literárny vedec a pre verejnosť predovšetkým spisovateľ – prozaik, už istý čas, tak povediac od osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, s prestávkou polozabudnutia v deväťdesiatych rokoch, patrí medzi najlepších slovenských narátorov. Kúzlom jeho rozprávania je predovšetkým obyčajná každodennosť, z ktorej je veľmi bravúrne schopný dostať maximum pre text a tým i pre čitateľa.
Rakús, Stanislav: Temporálne poznámky a iné prózy (in Romboid)
2. 5. 2015
recenze
Výbor z krátkých próz a literárněvědných statí Stanislava Rakúse (1940) splácí dluh tomuto autorovi, výrazné postavě slovenské literatury generace šedesátých let i významného hlasu její porevoluční poetiky. Vybrané povídky ze tří vývojových fází Rakúsovy tvorby vypovídají o vazbách a souvislostech mezi jednotlivými tvůrčími etapami.

Knihy autora

Telegram

Telegram

ISBN: 978-80-810-8016-6
Temporálne poznámky a iné prózy

Temporálne poznámky a iné prózy

ISBN: 978-80-8101-843-5