Spisovatelé

Philippe Raymond-Thimonga

Zobrazení:
Raymond-Thimonga, Philippe: Podobenství
15. 10. 2002
recenze
Podobenství je kniha literárně pozoruhodná - a i když patrně nevstoupí do kánonu západní literatury jako miniaturní mistrovské dílo, spoustu podnětů k zamyšlení dává.
Raymond-Thimonga, Philippe
Autor článku: Jovanka Šotolová - 26. 6. 2003
portrét
Realisticko-metafyzický román o hledání světla i temnoty, Podobenství, přivádí na scénu jako protagonistu samotného Boha, který se vtělil do obyčejného smrtelníka.
Raymond-Thimonga, Philippe: Podobenství
Autor článku: Jovanka Šotolová - 26. 6. 2003
ukázka
V pološeru se šetřím, jsem si jista svou mocí a svými právy. Jeden paprsek si to namířil k hlavám postele, roztahuje závoj prachu mezi úhlem, kde jsem já, a zbytkem místnosti...
Raymond-Thimonga, Philippe F
Autor článku: Corinne Mazel - 31. 7. 2003
rozhovor
Entretien réalisé par Corinne Mazel à l’occasion de l’édition en tchèque du roman de Philippe Raymond-Thimonga : Ressemblances (Podobenství) par les Editions Dauphin ; Prague, mars 2002.

Knihy autora