Spisovatelé

Elsa Aids

Zobrazení:
Aids, Elsa: Přípravy na všechno
Autor článku: Olga Słowik - 19. 5. 2021
recenze
80%
Monotónní rytmizovaná próza protkaná verši zaznamenává pár let života muže s jeho novou partnerkou – či spíše vedle ní, jak mu vlastní uzavřenost až netečnost umožní. Přestože se vypravěč jaksi izoluje od vnějšího světa, nevykonává úplně pohyb „dovnitř“, nesměřuje „zpět k sobě“, k analýze vlastních duševních pochodů, pocitů, svého rozpoložení. Spíše utíká před tím, co se odehrává vně, staví zákopy. Proto onen pohyb může paradoxně vypovídat více o stavu současného světa než o protagonistovi.

Knihy autora

Přípravy na všechno

Přípravy na všechno

ISBN: 978-80-7521-169-9