Spisovatelé

José Saramago

Zobrazení:
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 1
Autor článku: Daniel Nemrava - 21. 5. 2003
recenze
Udělení Nobelovy ceny za literaturu nejznámějšímu současnému portugalskému spisovateli José Saramagovi provázela v roce 1998 řada pochybovačných hlasů. Mnozí poukazovali na Saramagovo neoblomné komunistické přesvědčení, otevřenou podporu diktáturám i jeho cenzorskou minulost...
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 2
Autor článku: Richard Olehla - 21. 5. 2003
recenze
V románu se přeneseme do Portugalska 18. století, kdy vládne král Jan V., díky neuvěřitelným příjmům z brazilských, afrických a indických kolonií nejbohatší vládce Evropy. Když se panovník od své rakouské manželky Marie Anny dlouho nemůže dočkat potomka, učiní slavnostní slib, že pokud k otěhotnění dojde, vystaví ve vesnici Mafra františkánskému řádu klášter...
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 3
Autor článku: Silvie Špánková - 21. 5. 2003
recenze
Rozkvět umění a věd, horečnatá stavitelská činnost, zlato dovezené z Brazílie, války za udržení mocného zámořského impéria a autonomie portugalského království, procesy Svaté Inkvizice, ale i špína, hlad a nemoci v chudinských čtvrtích Lisabonu, takto bychom mohli co nejstručněji shrnout, jak asi v hrubých rysech vypadal portugalský barok, který se nám pokouší přiblížit José Saramago v románu Baltasar a Blimunda.
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 1
Autor článku: Marie Havlíková - 17. 5. 2003
ukázka
Král Jan, pátý v pořadí stejného jména, půjde dnešní noci do komnaty své manželky, Marie Anny Josefy, kterážto přibyla do země před více než dvěma lety z Rakous, aby dala portugalské koruně infanty, dodnes však neotěhotněla.
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 2
Autor článku: Marie Havlíková - 17. 5. 2003
ukázka
Dráty a železo rezaví, plátno se pokrývá plísní, seschlé proutí povoluje, nedokončené dílo nemusí zestárnout, aby se z něho stala ruina. Baltasar dvakrát obešel létající stroj a nebyl s prohlídkou nijak spokojen, hákem na levé ruce prudce zatlačil do kovové kostry, až se železné části navzájem dotkly, aby zjistil, jak jsou odolné, a konstatoval, že málo.
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 3
Autor článku: Marie Havlíková - 17. 5. 2003
ukázka
Již se vrátil otec Bartolomeu Lourenço z Coimbry, již je doktorem církevního práva, je stvrzeno jakožto Gusmao jeho podpisové příjmení a my, máme snad my právo nařknout ho, že zhřešil pýchou, mnohem lepší pro naši duši by bylo, kdybychom mu odpustili, vzhledem k důvodům, které měl, nedostatek pokory, tak by nám mohly být odpuštěny naše vlastní hříchy...
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 4
Autor článku: Marie Havlíková - 17. 5. 2003
ukázka
O několik měsíců později napsal jeden mnich - konzultor inkvizice - v cenzuře tohoto kázání, že jeho autor v nás vzbudí spíše potlesk než úlek a více obdivu než pochybností.
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 5
Autor článku: Marie Havlíková - 17. 5. 2003
ukázka
Povídá se, že království je špatně spravováno, že v něm není žádná spravedlnost, ale ti klevetníci si nevšimli, že spravedlnost v něm je přesně taková, jaká má být, s páskou přes oči, s váhami a s mečem, co bychom víc chtěli, vždyť tkalci museli tu pásku utkat, pak tu máme cejchmistry a mečíře, neustále ucpávající díry...
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 6
Autor článku: Marie Havlíková - 17. 5. 2003
ukázka
Zeminu, štěrk, kameny, které střelný prach nebo krumpáč vyrvaly z hloubi skály, to málo vozí ručními kolečky a zaplňují postupně údolí tím, co je vyrváno hoře nebo z nových výkopů.
Saramago, José: Esej o zdravém rozumu
Autor článku: Lada Weissová - 4. 4. 2004
recenze
Vyšel zatím poslední román portugalského nositele Nobelovy ceny za literaturu José Saramaga.
Saramago, José 1
Autor článku: Lada Weissová - 9. 7. 2004
rozhovor
V polovině května skončila výsostná jízda José Saramaga po krajích Portugalska, Azorských ostrovech a Madeiře, při níž představoval svůj poslední román Ensaio sobre Lucidez.
Saramago, José: Slepota 1
Autor článku: Alice Horáčková - 1. 3. 2010
recenze
Lidstvo už v dějinách umění bojovalo s kdečím. S roboty, opičím virem, oživlými mrtvolami. Ale co když nastane všeobecná slepota? Skvěle o ní píše nositel Nobelovy ceny José Saramago.
Saramago, José: Slepota 2
Autor článku: Jan Němec - 8. 3. 2010
recenze
Ve svém projevu při udělení ceny prohlásil, že Slepotu napsal pro připomenutí toho, že lidská důstojnost je mocnými tohoto světa urážena každý den, univerzální lež nahradila pluralitu pravd a že člověk přestává respektovat sám sebe, když přestane respektovat druhého.
Saramago, José: Slepota, komentář
Autor článku: Lada Weissová - 8. 3. 2010
studie
Oko jako okno do duše je klíčová metafora, na níž portugalský nositel Nobelovy ceny vystavěl svůj nejznámější román.
Saramago, José: Slepota 2
Autor článku: Lada Weissová - 17. 3. 2010
ukázka
Hodiny plynuly a slepci postupně usínali. Někteří si přetáhli pokrývku přes hlavu, jako by toužili, aby tma, skutečná černá tma konečně zakryla matná slunce, která teď měli místo oči. Tři lampy zavěšené nedosažitelně vysoko u stropu zalévaly pokoj špinavě nažloutlým světlem, které nepřipouštělo stín.
Saramago, José: Slepota 1
Autor článku: Lada Weissová - 19. 3. 2010
ukázka
To přejde, uvidíte, to přejde, to budou jen nervy, utěšovala ho jedna žena. Na semaforu už zase svítí jiná barva, u skupinky se zvědavě zastavilo pár kolemjdoucích a řidiči vzadu, kteří netušili, co se děje, protestovali proti tomu, co považovali za běžnou nehodu, rozbité světlo, zmáčknutý blatník, nic, co by zdůvodňovalo takový zmatek. Zavolejte policii, křičeli, a odtáhněte pryč tu plechovku. Slepec žadonil, Prosím vás, odvedl by mě někdo domů.
Saramago, José: Slepota
Autor článku: Lada Weissová - 19. 3. 2010
studie
Jednoho podzimního rána roku 1998 zažilo hlavní město Portugalska neobvyklý úkaz. V kraji, kde činům obvykle předchází velmi mnoho slov, se to vše odehrálo rychle a téměř bez upozornění. A výsledek poutal pozornost kolemjdoucích od časného rána. Ze stovek plakátů a reklamních tabulí na ně shlížela tvář staršího muže...
Saramago, José 2
Autor článku: Markéta Pilátová - 24. 3. 2010
rozhovor
V mé knize se žádná entita, ať lidská nebo božská, nerozhodla potrestat lidské bytosti za to, že jsou egoistické a sebedestruktivní. Použil jsem slepotu především jako metaforu.
Saramago, José
Autor článku: Karolina Válová - 4. 10. 2011
portrét
Když 18. června 2010 po dlouhé nemoci zemřel José Saramago, Portugalsko přišlo nejen o výrazného spisovatele a esejistu, ale rovněž o levicově zaměřeného politika a kousavého kritika společenského dění.
Saramago, José: Kain
Autor článku: Karolina Válová - 28. 11. 2011
recenze
80%
Kain, poslední román portugalského spisovatele Josého Saramaga, je velmi čtivá, lehce kontroverzní, místy humorná a často filozofující kniha. Představuje zajímavou tečku za rozsáhlým dílem tohoto levicového intelektuála a „profesionálního“ ateisty se zálibou v nových pohledech na historii a jejím přepisování.
Saramago, José: Putování jednoho slona
Autor článku: Petra Šantorová - 1. 6. 2018
recenze
80%
Portugalský král Jan III. se rozhodne poctít svého švagra ve Vídni velkolepým darem, a tak se na jeho příkaz na dalekou pouť napříč Evropou vydává slon indický jménem Šalamoun. Mistrovsky napsaný příběh o lidském bláznovství a sloní moudrosti srší vtipem a do nebe volající ironií.
Saramago, José: Putování jednoho slona
Autor článku: Karolina Válová - 13. 7. 2018
recenze
90%
Slon putující z Lisabonu do Vídně někdy kolem roku 1552: slavný portugalský spisovatel José Saramago v románu vychází z absurdní, leč skutečné historické události, kdy se tehdejší portugalský panovník, král Jan III., rozhodl vyslat slona i s mnohačetným vojenským a zásobovacím doprovodem přes celou Evropu. Příběh však tvoří pouze kulisu úvahám o postavení a roli nepatrného jedince v dějinách a o pomíjivosti slávy a života. A také o moci a bezmoci.

Knihy autora

Baltasar a Blimunda

Baltasar a Blimunda

ISBN: 80-207-1109-0
Slepota

Slepota

ISBN: 978-80-00-02322-9
Kain

Kain

ISBN: 978-80-25-90079-6
Putování jednoho slona

Putování jednoho slona

ISBN: 978-80-259-0823-5