Spisovatelé

Hana Šedinová

Zobrazení:
Šedinová, Hana: Drahokamy Svatováclavské kaple 1
Autor článku: Jana Nechutová - 19. 1. 2006
recenze
Hana Šedinová zúročila v této knize své jedinečné znalosti a zkušenosti v oblasti symboliky drahých kamenů; tento zájem, původně vlastně terminologický, u ní vzbudila její práce nejprve na excerpci pro mineralogická hesla Slovníku středověké latiny v českých zemích a pak na překladu šestnácté knihy Isidorových Etymologií. Nezůstalo však u lexikografie...
Šedinová, Hana: Drahokamy Svatováclavské kaple 2
Autor článku: Iva Adámková - 26. 10. 2006
recenze
Kniha Hany Šedinové zaujme na první pohled svou elegantní plátěnou vazbou a barevným obrázkem drahokamového výbrusu na obálce, jenž koresponduje s námětem knihy zabývající se drahokamy Svatováclavské kaple.

Knihy autora